Маҳфили кушоди илмии донишҷӯён

Санаи 8 декабри соли 2021 дар Маркази забонҳои Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз тарафи кафедраи молия ва қарз махфили кушоди илмии донишҷӯён бо ҳамроҳии устодони варзидаи кафедра ва хатмкунандагони ихтисосҳои молия ва қарз дар ФИБ, кори бонкӣ ва андоз ва андозбандӣ баргузор гардид.
Дар махфили кушод донишҷӯёни зерин бо маърӯзаҳои худ баромад намуданд: Махмудова Н. дар мавзӯи “Кредитная политика коммерческого банка и направления повышения ее эффективности”, Тоҳирова Д. дар мавзӯи “Роль Национального банка Таджикистана в обеспечении стабилизации внутреннего денежного рынка и инфляционных процессов”, Ҷӯраев Манучеҳр дар мавзӯи “Арзёбӣ ва таҳлили ҳолати муосири низоми миллии бонкӣ дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт”, Ҷабборов К. дар мавзӯи “Хусусиятҳои баҳисобгирии андоз аз арзиши иловашуда дар ҶТ ва такомули он”, Аҳмадов М. дар мавзӯи “Рушди муносибатҳои қарзӣ ва такомули он дар шароити муосир”, Мирзозода Н. дар мавзӯи “Маъмурикунонии андоз ва механизмҳои амалигардонии он дар шароити муосир”, Ҳамзаев Ш. дар мавзӯи “Сиёсати пулии Бонки миллии Тоҷикистон ва таъсири он ба вазъи низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Раҳимов М. дар мавзӯи “Хусусиятҳои фарқкунандаи низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон”, Ҳоҷибоева С. дар мавзӯи “Моҳияти қарзи ипотекӣ ва дурнамои рушди он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва Ашрапов Ф. дар мавзӯи “Современные методы оценки финансовой устойчивости коммерческих банков”.
Махфили илмӣ басо баҳснок гузашт ва аз тарафи устодони варзидаи кафедра оид ба таҳия ва омода намудани рисолаи хатм якчанд пешниҳодҳо карда шуданд.
Кафедраи молия ва қарз иқдом намуд, ки дар як моҳ як маротиба бо хатмкунандагони ихтисосҳои марбути кафедра махфили кушоди илмӣ ташкил намуда, барои омода намудани онҳо бо маърӯзаҳояшон дар назди комиссияи аттетстатсияи хатм мусоидат менамояд.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *