Фанхои каф. Математика

Бахши фанҳои гуманитари дар курси 1-уми ихтисоси 40010202
Фанҳои ҳатмӣ

Забони точикӣ аз руи ихтисос

Забони хоричӣ аз руи ихтисос

Забони русӣ аз рӯи ихтисос

Таърихи халқи точик

Хукук

Сотсиология

Сиёсатшиносӣ

Фалсафа

Фархангшиносӣ

Диншиносӣ

Тарбияи чисмонӣ

Бахши фанҳои табии-риёзи ва иқтисоди дар курси 2-юми ихтисоси 40010202
Фанҳои ҳатмӣ

Консепсияи табиатшиносии муосир

Технологияи информатсионӣ

Математикаи олӣ

Бахши фанҳои табии-риёзи ва иқтисоди дар курси 2-юми ихтисоси 40010202
Фанҳои интихобӣ

Технологияи барномасозӣ

Математикаи молиявӣ

Ҳукумати электронӣ

Забони барномасозии  Java

Бахши фанхои умумикасбӣ дар курси 3-юми ихтисоси 40010202
Фанҳои ҳатмӣ

Назарияи иктисоди

Микроиктисод

Макроиктисод

Математика дар иктисодиёт

Асосхои алгоритм ва забонхои барномасозй

Географияи иктисодии Точикистон ва асосхои демографии он

Технологияи мултимедй ва графикаи компютерӣ

Бахисобгирии мухосибй ва аудит

Эконометрика

Базаи маълумот

Бахши фанхои умумикасбӣ дар курси 3-юми ихтисоси 40010202
Фанҳои интихобӣ

Практикуми VB 6

Коркард ва истифодаи маҷмӯи барномаҳои амалӣ дар бонкҳо

Системаҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт

Коркард ва истифодаи маҷмӯи барномаҳои амалӣ дар иқтисодиёт

Автоматиконии амалиётҳои бонкӣ

Практикуми WEB-дизайн

Базаи маълумоти корпоративӣ

Бахши фанхои тахассуси дар курси 4-юми ихтисоси 40010202
Фанҳои ҳатмӣ

Системахои иттилоотӣ дар иктисодиёт

Лоиҳакашиӣ системахои иттилоотй дар иктисодиёт

Системаи идоракунии базаи маълумотхо

Коркард ва истифодабарии мачмуи барномахо дар иктисодиёт

Моделсозии равандхои иктисодй

Таъмини бехатарии иттилоот

Бахши фанҳои табиириёзи ва иқтисоди дар курси 4-юми ихтисоси 40010202
Фанҳои интихобӣ

Автоматиконии фаъолияти мақомоти андоз

Шаблонизатори  Smarty

Барномасозӣ дар муҳити Framework

Забонҳои барномасозии  PHP ва My SQL

Забони барномасозии  PHP

Бахши фанҳои гуманитари дар курси 1-уми ихтисоси 1250112
Фанҳои ҳатмӣ

Забони точикӣ аз руи ихтисос

Забони хоричӣ аз руи ихтисос

Забони русӣ аз рӯи ихтисос

Таърихи халқи точик

Хукук

Сотсиология

Сиёсатшиносӣ

Фалсафа

Фархангшиносӣ

Диншиносӣ

Тарбияи чисмонӣ

Бахши фанҳои табии-риёзи дар курси 2-юми ихтисоси 1250112
Фанҳои ҳатмӣ

Консепсияи табиатшиносии муосир

Технологияи информатсионӣ

Математикаи олӣ

Бахши фанҳои табии-риёзи дар курси 2-юми ихтисоси 1250112
Фанҳои интихобӣ

Технологияи барномасозӣ

Математикаи молиявӣ

Ҳукумати электронӣ

Забони барномасозии  Java

Бахши фанҳои табии-риёзи ва иқтисоди дар курси 3-юми ихтисоси 1250112
Фанҳои ҳатмӣ

Назарияи иктисодй

Микроиктисод

Макроиктисод

Базаи маълумот

Географиям иктисодии Точикистон ва асосхои демографии он

Асосхои алгоритм ва забонхои барномасозй

Мошинахои хисоббарор, шабакахо ва системахои телекоммуникатсионӣ

Бахисобгирии мухосибй ва аудит

Эконометрика

Математика дар иқтисодиёт

Бахши фанҳои табии-риёзи ва иқтисоди дар курси 3-юми ихтисоси 1250112
Фанҳои интихобӣ

Практикуми VB 6

Коркард ва истифодаи маҷмӯи барномаҳои амалӣ дар бонкҳо

Системаҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт

Коркард ва истифодаи маҷмӯи барномаҳои амалӣ дар иқтисодиёт

Автоматиконии амалиётҳои бонкӣ

Практикуми WEB-дизайн

Базаи маълумоти корпоративӣ

Бахши фанҳои табии-риёзи ва иқтисоди дар курси 4-уми ихтисоси 1250112
Фанҳои ҳатмӣ

Системахои итгилоотй дар иктисоднот

Коркарди автоматикунонидашудаи ахбороти икгисодй

Системаи идоракунии базаи маъдумотхо

Коркард ва истифодабарии мачмуи барномахо дар иктисодиёт

Асосхои web – дизайн

Таъмини бехатарии иттилоот

Бахши фанҳои табии-риёзи ва иқтисоди дар курси 4-уми ихтисоси 1250112
Фанҳои интихобӣ

Автоматиконии фаъолияти мақомоти андоз

Шаблонизатори  Smarty

Барномасозӣ дар муҳити Framework

Забонҳои барномасозии  PHP ва My SQL

Забони барномасозии  PHP