Номгўи фанҳои кафедраи «Иқтисодиёт ва соҳибкорӣ»

Ба кафедра 32 номгўи фанҳо вобаста карда шудааст. Ҳаҷми умумии сарбории таълимӣ 14235 соат аз он ҷумла дар низоми кредитӣ – 9767 соат (69,0%) ва дар низоми анъанавӣ 4468 соат (31,0%) аст.  Устодони доимии кафедра дар ҳудуди 1,0 то 1,5 ҳаҷми корӣ бо сарбории таълимӣ таъмин мебошанд.

Базаи таълимӣ – моддии кафедра 2 утоқ ва 3 синфхонаи таълимӣ, ки ҳамчун утоқҳои фаннӣ ба монанди «Иқтисодиёти корхона», «Иқтисодиёти савдо», «Омор», «Таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ» оро дода шудааст.  Дар кафедра 3 компутер, 2 ноутбук 1 проектор  мавҷуд аст. Кафедра бо лавозимотҳои лозима, ки барои фаъолияти мўътадили устодон лозим аст, ҷиҳозонида шудааст.

Вазифаи асосии корҳои методии кафедраи «Иқтисодиёт ва соҳибкорӣ»  ин баланд бардоштани сатҳи маҳорати педагогӣ ва касбии ҳайати омўзгорони кафедра мебошад.

Рўйхати китобҳои дарсӣ, комплексҳои таълимӣ – методӣ, дастурҳои таълимӣ, таълимӣ – методӣ дар маҷмўаи илмии кафедраи иқтисодиёт ва соҳибкорӣ  дар  солҳои 2010 –  2018 нашр карда шудааст

 

 

Номгў

 

Ҳаҷм Муаллиф Ҷои интишорот Забони нашр
1 Экономика Основные вопросы налогообложения предпринимательских структур предприятия 8,75 Комарова Г.Б.,

Аминов И.А.,

Ахмедова Н.Р.

Гос. Издательство им. Р.Джалила.

г. Худжанд ул. Танбури.соли 2013

бо забони русӣ
2 Иқтисодиёти савдо ва хўроки омма 10,69

 

Комарова Г.Б,

Аминов И.А.,

Ғафуров Ш.

 

 ООО «МТХ-Даврон»

г. Худжанд ул. Ленина 169. соли 2013

бо забони тоҷикӣ
3 Экономика торговли 6,7 Комарова Г.Б.,

Ахмедова Н.Р.,

Каримова И.И.

ООО «МТХ-Даврон»

г. Худжанд ул. Ленина 169. соли 2013

бо забони русӣ
4 Экономический анализ 6,8 Комарова Г.Б., Турсунов А.Х., Якубова Н.Я. ООО «МТХ-Даврон»

г. Худжанд ул. Ленина 169. соли 2013

бо забони русӣ
5 Статистика 16,5 Ҷураев Ҷ.Б., Комарова Г.Б., Бузрукова С.Ф.

 

ООО «МТХ-Даврон»

г. Худжанд ул. Ленина 169. соли 2013

бо забони русӣ
6 Омор 6,1 Умаров З.Х.,

Алиева Г.И.,

Ишанова У.У.,

Ахмедова З.А.

ООО «МТХ-Даврон»

г. Худжанд ул. Ленина 169. соли 2014

бо забони тоҷикӣ
7 Асосхои соҳибкорӣ 8,56 Каримов И.И., Назаров Х. ООО «МТХ-Даврон»

г. Худжанд ул. Ленина 169,соли 2014

бо забони тоҷикӣ
8 Альбом наглядных пособий по курсу «Экономика торговли» Аминов И.А.,

Комарова Г.Б.,

Ахмедова З.А.

ООО «МТХ-Даврон»

г. Худжанд ул. Ленина 169. соли 2015

бо забони русӣ
9 Масъалаҳо аз фанни омор (дастури методӣ) 4,8 Ишонова У.У.,

Ахмедова З.А., Олимова Ф.А.

Матбааи хурди ҶДММ «Рахш» -2017 бо забони тоҷикӣ
10 Тестҳо аз фанни омор (дастури методӣ) 7,5 Ишонова У.У.,

Ахмедова З.А., Олимова Ф.А.

Матбааи хурди ҶДММ «Рахш» -2017 бо забони тоҷикӣ
11 Теория статистики (учебное пособие) 7,5 Комарова Г.Б., Ишонова У.У.

 

Матбааи хурди ҶДММ «Рахш» -2017 бо забони русӣ
12 Торговля в условиях транзитивной экономики

(монография)

6,3 Комарова Г.Б., Ишонова У.У.

 

Издательство «Рахш» -2018г. бо забони русӣ

Дар кафедра 22 нишондоди методӣ барои иҷроиши корҳои  санҷишӣ барои донишҷўёни шўъбаи ғоибона тартиб дода шудааст.

Номгўи фанҳои кафедраи «Иқтисодиёт ва соҳибкорӣ»

1.Омор
2.Омори молиявӣ ва бонкӣ
3.Назария таҳлили иқтисодӣ (барноми корӣ)
4.Асосҳои соҳибкорӣ
5.Эконометрика
6.Иқтисодиёт ва ташкили бизнеси хурд
7.Иқтисодиёти савдо ва хўроки омма
8.Иқтисодиёти корхона
9.Таҳлили иқтисодӣ
10.Сармоягузорӣ
11.Таҳлили фаъолияти молиявӣ (барномаи корӣ)
12.Ба нақшагирӣ дар корхона
13.Таҳлили фаъолияти хољагии корхона
14.Иқтисодиёти кооператсияи матлубот
15.Бизнес – банақшагирӣ
16.Меъёркунонӣ ва музди меҳнат
17.Иқтисодиёти савдо
18.Таҳлили комплекси иқтисодӣ
(барномаи корӣ)
19.Иқтисодиёти ва ташкили истеҳсолот дар корхонаҳои саноати сабук
20.Иқтисодиёти сектори маҳаллӣ ва давлатӣ
21.Стратегияи рақобати бозорӣ
22.Пешгўи талабот ва пешниҳод
23.Иқтисодиёти ғайриманқул
24.Ташкил ва батанзимдарории музди меҳнат дар савдо
25.Баҳодихии иқтисодии сармоягузорӣ