Ҳайати кормандон

Муҳаррири пешбари илмӣ оид ба иттилоот ва таҳрир
Раҷабов Нӯъмон Қурбонович
Тел.моб.: (+992 92) 899 00 98
E-mail: komron01@mail.ru

Муҳаррири пешбари илмӣ оид ба таҳрир ва ҳисоботдиҳӣ
Агзамова Рухшона Эҳсоновна
Тел. моб.: (+99292) 963 61 91
E-mail: arukhshona84@gmail.com

Муҳаррирон
Бобоҷониён Абдулмаҷиди Абдулкаримзода
Тел. моб.: (+99292) 718 50 48

Ҳомидова Дилафрӯз Абдушарифовна
Тел. моб.: (+99292) 901 02 74

Мутахассисон оид ба фаъолияти инноватсионӣ
Буходиров Ҳабибулло Иномович,
н.и.и., дотсент
Тел. моб.: (+99292) 770 53 37
E-mail: bahadur70@mail.ru

Мирзоҳомидзода Ҷаҳонгир
Тел. моб.: (+99211) 111 32 34
E-mail: jmirzohomidzoda1997@gmail.com

Мутахассис оид ба кор бо лабораторияҳо
Алимов Маъруфҷон Абдурауфович
Тел. моб.: (+99292) 883 11 11
E-mail: