Омӯзгорони кафедраи ҷомеашиносӣ

  1. Ҷонназарова Дилшода Худойназаровна н.и.фалсафа, дотсент, мудири кафедра
  2. Солиҷонов Расулҷон д.и.ф., профессор
  3. Мирбобоев Мақсудҷон Қориакрамович н.и.фалсафа, профессор
  4. Дониёрова Мунира Муҳаммадқуловна н.и.биология, дотсент
  5. Мирбобоева Тӯтинисо Ҳоҷиевна н.и.таърих, дотсент
  6. Устобоева Дилафрӯз Муҳидиновна н.и.фалсафа, дотсент
  7. Мунаварова Дилафрӯз Одиловна н.и.фалсафа, муаллими калон
  8. Баротов Фозил  Мамарасулович Муаллими калон
  9. Бобоев Абдукарим Муаллими калон
10. Ҳошимов Фирӯз Ҷабборович Муаллими калон
11. Саидова Ситора Назаровна Ассистент
12. Комилова Фарангис Алибоевна Ассистент
13. Иномҷонова Моҳира Наимҷоновна Ассистент
14. Маҳмудова Зулфия Раҳимовна Ассистент
15. Абдуллоева Шаҳодатхон Қосимовна Ассистент
16. Раҳимова Бинозира Мансурҷоновна Котиба-оператор

 

Заминаи таълимӣ ва методии кафедра

Рӯйхати китобҳои дарсӣ, воситаҳои методӣ ва комплексҳои таълимӣ-методии кафедраи ҷомеашиносӣ

Номи корҳои илмӣ Муаллифон    Ҷой ва санаи нашр
1. Фалсафа Мирбобоев М.К.
Солихҷонов Р.
Хуҷанд, Хуросон, 2010
2. Асосҳои ҷомеашиносӣ Мирбобоев М.К.
Солихҷонов Р.
Хуҷанд, Хуросон, 2009
3. Ҷомеашиносӣ Мирбобоев М.К.
Солихҷонов Р.
Хуҷанд, Хуросон, 2009
4. Фарҳангшиносӣ Турсунов Ф.А. Хуҷанд, 2002
5. Фарҳангшиносӣ Турсунов Ф.А. Хуҷанд, 2014
6.

Таърихи халқи тоҷик

Турсунова Г.Н.

Хуҷанд, “Даврон МТХ”, 2013

7.

Ҷамъоварии илмҳои фалсафавӣ

Солихҷонов Р.

Хуҷанд, “Даврон МТК”, 2015

8.

Сиёсатшиносӣ

Алиева Р.Р

Хуҷанд, 2004

9.

Сиёсатшиносӣ дар саволҳо ва ҷавобҳо

Алиева Р.Р.

Хуҷанд, 2008

10.

Маҷмааи илмӣ ва методии омўзгорони кафедраи ҷомеашиносӣ оид ба беҳтар намудани усулҳои таълим

Дониёрова М.М.

Хуҷанд, 2015

11.

 

Фалсафа
(китоби таълимӣ барои донишҷӯёни омӯзиши ғоибона)
Солихҷонов Р.
Ҷонназарова Д.Х.
Бобоев А.
 Хуҷанд, “Даврон МТК”, 2012
13.

Луғати тафсирҳои сиёсӣ ва шарҳҳо

Алиева Р.Р.

Хуҷанд, 2006

14.

Биология

Дониёрова М.М.

Хуҷанд, 2015

15.

Ҷамъоварии саволҳои санҷишӣ дар бораи биология

Дониёрова М.М.

Душанбе,1992

16

Таърихи халқи тоҷик (Маводи таълимию методӣ)

Мирбобоева Т.

Хуҷанд, “Даврон МТХ”, 2013г

Монографияҳо

 №

Номи монографияМуаллиф

Муаллиф

Ҷой ва санаи нашр

1

«Хатлон дар масири таърих»

Тоатов Х.

Худжанд 2006с.

2

«Рохи бузурги абрешим»

Мирбобоева Т.Х

Худжанд, 2005с.

3

«Шуҷоати Спитамен»

Иномов М.

Худжанд 2005с.

4

«Амир Темур»

Турсунова Г.Н.

Худжанд, 2006с.

5

Ҷиҳатҳои иҷтимоию фарҳангии ташаккул ва такомули худшиносии миллӣ (дар мисоли халқи тоҷик) Турсунов Ф.А. Душанбе, “Ирфон”, 2002с.

6

«Муқаддимаи миллатшиносӣ»

Турсунов Ф.А.
(в соавторстве)

Душанбе  “Дониш”, 2012с.

7

Диалектика социальных противоречий: особенности познания и  разрешения

Солихҷонов Р.

Душанбе,
нашриёти “Хайём” 1990с.

8

Социокультурный анализ общества

Солихҷонов Р.

Хуҷанд

9

Проблемы и противоречия социокультурной трансформации таджикистанского общества
(Социально-философский анализ)
Солихҷонов Р. Душанбе, “Дониш”, 2012с.

10

“Этика Джалолиддина Давони”

Мирбобоев М.К.

Душанбе, 1992с.

11

“Баррасиҳо аз таърихи фалсафаи тоҷику форс”

Мирбобоев М.К. (муштарак муаллиф)

Душанбе, 2002с

12

“История таджикской философии”, том 2

Мирбобоев М.К. (муштарак муаллиф)

Душанбе, 2001с.

13

“Таърихи фалсафаи тоҷик”,ҷилди 2

Мирбобоев М.К. (муштарак муаллиф)

Душанбе, 2012с.