Абдуллозада Наима Рустамовна

Абдуллозада Наима Рустамовна 18-январи соли 1977 дар шаҳри Хуҷанд дар оилаи хизматчӣ таваллуд шудааст.
Соли 1984 ба синфи 1-уми мактаби миёнаи №5-и ба номи 20-солагии Тоҷикистон, шаҳри Хуҷанд дохил шуда, соли 1994 мактаби мазкурро бо медали тилло хатм намуда соҳиби номаи Камол гардидааст.
Соли 1994 ба факултаи иқтисодии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи акдемик Бобоҷон Ғафуров шӯъбаи «Иқтисодиёт ва идоракунии истеҳсолот» дохил шуда соли 1999 донишгоҳи номбурдаро бо дипломи алъло хатм намуда соҳиби касби иқтисодчӣ гардид.
Пас аз хатми донишгоҳ соли 1999 ба кафедраи илмҳои ҷомеашиносии Филиали Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд ба сифати ассистенти кафедра ба кор қабул гардид. Дар кафедра аз фанҳои «Назарияи иқтисодӣ», «Сотсиология», «Таърихи иқтисодиёти Тоҷикистон» ва «Ҷуғрофияи иқтисодии Тоҷикистон» дарс хондааст.
Аз соли 2007 то соли 2010 ба Комплекси ягонаи Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон ба кафедраи «Назарияи иқтисод ва иқтисодиёти ҷаҳонӣ» ҳамчун муаллимаи калон ба кор қабул гардида кору фаъолият бурдааст.
Аз моҳи сентябри соли 2010 ҳамчун муаллимаи калони кафедраи «Назарияи иқтисод» аз фанҳои «Назарияи иқтисод», «Микроиқтисод» ва «Макроиқтисод» машғулиятҳои лексионӣ ва амалӣ гузаронида буд.
Соли 2014 ба кафедраи «Иқтисодиёти ҷаҳон»-и донишгоҳи мазкур ба ҳайси муаллими калон ба кор қабул гардида, аз фанҳои «Иқтисодиёти ҷаҳон», «Инвеститсияи байналхалқӣ», «Савдои байналхалқӣ» ва «ФИБ корхонаҳо» машғулиятҳои лексионӣ ва амалиро мегузаронид.
Дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ бо кори илмӣ-тадқиқотӣ машғул гашта соли 2019 дар Шӯрои диссертатсионӣ 6ДКОА-004, дар шаҳри Душанбе, дар мавзӯи «Особенности развития человеческого капитала в транзитивной экономике (на примере РТ)» бо роҳбарии д.и.и., профессор Саидмуродов Л.Ҳ. ҳимоя намудааст. Муалифи зиёда аз 48 мақолаҳои илмӣ, 1 монографияи илмӣ ва 4 дастуҳои таълимӣ-методӣ мебошад, ки аз он 8 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳое, ки аз ҷониби КОА (ВАК) тавсия шудааст, ба нашр бароварда шуд. Меҳнати софдилонаи Наима Рустамовнаро қадрдони намуда аз 23 январи соли 2021 ба вазифаи сарнозири шӯъбаи мониторинг ва идоракунии сифати таҳсил таъин намудаанд. Оиладор соҳиби се фарзанд.

КОРҲОИ ИЛМӢ-ТАДҚИҚОТӢ

 

п\п

 

 

 

Номгӯи           корҳо

Шакли корҳо  

 

Нишондодҳо

Ҳаҷми кор, ҷ  

 

Ҳаммуалиф

1 2 3 4 5 6
Корҳои илмц-тадқиқотц
 

1.

Финансово-кредитнқе рқчаги развития экономики Тадҷикистана

 

 

Чопӣ

 

Мухтасари гузоришоти конфронси олимон ва муҳаққиқони ҷавони вилоят бахшида ба соли бузургдошти тамаддуни ориёц, 2700-солагии шаҳри Кӯлоб ва 15-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон(16-20 маи 2006), Хуҷанд-2006,С:135-138

 

 

 

 

0,25 ҷ.ч

 

 

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

 

 

2.

Пути активизации человеческого фактора производства

 

 

 

Чопц

Материалқ меҷдународной научно-теоретической конференции «Тадҷикистан и современнқе меҷдународнқе отношения: глобализм и регионализм», 19-20 мая 2007г.-ТГУ ПБП-Худҷанд, 2007,

С:263-266

 

 

 

 

0,25 ҷ.ч

 

 

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

 

 

3.

Критерии и  особенности  классификации

человеческого капитала.

 

 

 

Чопӣ

Материалқ меҷдународной научно-практической конференции «Предпринимателҳство: стратегия развития», посвященной 20-летию образования ТГУК (23-24 ноября). 2007 года. –Душанбе  

 

 

 

0,25 ҷ.ч

 

 

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

 

 

4.

 

Человеческий фактор в условиях переходной экономики

 

 

 

Чопӣ

Материалқ областной научно-практической конференции посвященное 15 летию Верховного Совета РТ (5-8 декабря 2007) Согд, С: 100-103  

 

 

0,25 ҷ.ч

 

 

 

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

 

5.

Образование как фактор формирования человеческого капитала Чопӣ Материалқ научно-практической конференции посвященной к «10 летию дня националҳного примирения», ХФТТУ им. Осими. Худҷанд, 2007  

 

 

0,2 ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

6. Сущностҳ, особенности и классификация видов человеческого капитала  

 

 

Чопӣ

Материалқ научно-практической конференции, ЕУК ТГУК (23-25 апреля). 2008 года. –Худҷанд,С:141-144  

 

0,25 ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

 

7.

 

Развития человеческого капитала в РТ

    Чопӣ Материалқ научно-практической конференции посвященной «1150 летию А.Рудаки», ЕУК ТГУК (23-24 апреля). 2009 года. –Худҷанд,С:369-373  

 

0,25 ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

8. Инвестиция в человеческий капитал залог будущего  

 

Чопӣ

Материалқ научно-практической конференции, ЕУК ТГУК (23-25 апреля). 2008 года. – Худҷанд, 2009  

 

0.25ҷ.ч

 

 

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

9. Человеческий капитал в инновационной экономики.  

Чопӣ

Материалқ научно-практической конференции, ЕУК ТГУК (23-25 апреля). 2008 года. – Худҷанд, 2010  

 

0.25ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

 

 

10.

 

 

Ролҳ человеческого капитала в развитии инновационной экономики РТ

  Чопӣ Материалқ второго меҷдународного симпозиума  научно-практической конференции «Миграционнқй мост меҷду централҳной Азией и Россией в условиях экономического кризиса », Москва – Худҷанд, 1-4 ноября 2010г,С:12-16  

 

 

0,25ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

 

 

 

11.

 

 

 

Инновационное развитие экономики РТ

 

 

 

Чопӣ

Материалқ второго меҷдународного симпозиума  научно-практической конференции «Миграционнқй мост меҷду централҳной Азией и Россией в условиях экономического кризиса », Москва – Худҷанд, 1-4 ноября 2010г,С:16-21  

 

 

0,25ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

 

 

12.

 

 

Образование как фактор формирования человеческого капитала

Чопӣ Материалқ третҳего меҷдународного симпозиума  научно-практической конференции «Миграционнқй мост меҷду централҳной Азией и Россией в условиях экономического кризиса », Москва – Худҷанд, 28-30 ноябр, 2011С:16-19  

 

 

0.25ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

13. Человеческие ресурсқ в условиях информационной экономике   Чопӣ «Бозор ва муаммои он» маљмўаи маќолањо

ва маърузахои устодони ДИС ДДТТ,Хуҷанд 2011,121-126саҳ

 

 

 

0,25ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

14. Человеческий фактор в условиях переходной экономики  Чопӣ «Меваи истиқлол»

маљмўаи маќолањо

ва маърӯзахои устодони ДИС ДДТТ

«20-соли истиклолияти ЧТ:рушди иктисодиёт ва ичтимоиёт дар кишвар»(3-6 сентябри с 2011),Хуҷанд 2011, 208-211саҳ

 

 

 

 

0,25ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

 

 

 

 

15.

 

 

Инновационное развитие экономики в РТ

 

 

 

 

Чопӣ

 

 

Ахбори академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон,    шӯъбаи илмҳои ҷамъиятшиносц, №6-2011, 61-64саҳ

 

 

 

0,25ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

Теоретические основқ повқшения эффективности человеческого капитала в переходной экономике

 

 

 

 

Чопӣ

 

 

 

 

«Рушди бозор аз истиқлол аст»

маљмўаи маќолањо

ва маърузахои устодони ДИС ДДТТ(17-24 апрели 2012сол), Хуҷанд

268-273саҳ

 

 

 

 

 

0,25ҷ.ч

 

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

17. Индекс развития человеческого потенциала: история и современное состояние   Чопӣ «Иқтисод ва рушди ҷомеа»

маљмўаи маќолањо

ва маърузахои устодони ДИС ДДТТ

(23-30 апрели с 2013),Хуҷанд,

245-251саҳ

 

 

 

 

0,3ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

18. Влияние человеческого капитала на развитие   предпринимателҳской деятелҳности Чопӣ  Ахбори ДДҲБСТ, таҳти №4 (54) -2013, Хуҷанд, саҳ.123-130  

 

0,75ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

 

 

19.

 

 

Нақши сармояи инсонц дар иқтисодиёти бозоргонц

  21-23 ноябри соли равон дар конфронси байналхалқц дар мавзӯи Ограниченнқе природнқе ресурсқ – предел кономического роста в Централҳно-Азиатском регионе?», ки аз тарафи маркази итилоотии ДААД, дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, Душанбе-2013  

 

 

0,3ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

20. Основнқе направления, формирования и

развития человеческого капитала в РТ

Чопӣ Маҷмӯаи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимону устодони ДИС ДДТТ дар конфронси илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон, (22-25 апрели 2014 сол) Хуҷанд, С:194-199  

 

 

0,25ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозода Н.Р.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

Влияние человеческого капитала на развитие  предпринимателҳской деятелҳности

   

 

Муассисаи Давлатии Таълимии Донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар ш. Хуҷанд.

Программаи рушди СММ дар Тоҷикистон оиди мавзӯи «Рушди потенсиали инсонц дар иқтисодиёти Тоҷикистон: ҳолат ва тамоюли рушд», 2014,Хуҷанд,С:93-105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25ҷ.ч

 

 

 

 

 

 

 

Абдуллозода Н.Р.

 

 

 

22.

 

 

Эффективностҳ человеческого капитала и основқ его повқшения

 

 

Чопӣ

Конфронси Ҷумҳуриявии илмию-амалц дар мавзӯи «Амалигардонии Консепсияи рушди инсонц дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва арзёбии натиҷаҳои он», ки дар пояи факултаи тқитисод ва идораи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар якҷоягц бо Лоиҳаи БРСММ (ҷорисозии консепсияи РИ), Душанбе, Ирфон -2015, 193-200с, 30-апрел

 

 

 

 

0,5ҷ.ч

 

 

Абдуллозода Н.Р.

23. Воздействие государства на воспроизводство человеческого капитала в процессе формирования инновационной экономики  

 

Чопӣ

 

Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон(маҷалаи илмц), Душанбе: «Сино»-2015,

С:208-212с

 

 

0,5ҷ.ч

 

 

Абдуллозода Н.Р.

24. Сармоягузорӣ ба капитали инсонӣ – асоси  рушди иктисодии  Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 

Чопӣ

Маҷмӯаи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимону устодони ДИС ДДТТ дар конфронси илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон,(22-25 апрели2015сол),Хуҷанд, С:280-284  

 

0,25ҷ.ч

 

 

Абдуллозода Н.Р.

25. Эффективностҳ влияния инвестиций на развитие

человеческого капитала в современнқх условиях

 

 

 

Чопӣ

Маҷмӯаи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимону устодони ДИС ДДТТ дар конфронси илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон,(22-25 апрели2016сол),Хуҷанд, С:195-201  

 

 

 

0,3ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозода Н.Р.

26. Влияние повқшения эффективности человеческого

капитала на социалҳно-экономическое развитие  РТ

 

 

 

 

 

Чопӣ

 

 

 

Ахбори РТСУ, №3(55),

Вқпуск 2, Душанбе-2016, стр.138-144

 

 

 

0,3ҷ.ч

 

 

Абдуллозода Н.Р.

27. Государственное регулирование образователҳной системқ как фактор развития человеческого капитала в Республике Тадҷикистан  

 

Чопӣ

Конфронси илмию амалӣ бахшида ба 25-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷ.Т дар мавзӯи «Масоили иҷтимоию меҳнатии такрористеҳсоли сармояи инсонӣ дар низоми иқтисоди миллии Тоҷикистон дар давраи соҳибистиқлолӣ», ки 28-29 октябри соли 2016 дар  Паҷӯҳишгоҳи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ  

 

 

 

0,25ч.ч

 

 

 

Абдуллозода Н.Р.

28. Ролҳ человеческого капитала в развития индустриалҳной и инновационной экономики РТ  

 

Чопӣ

Маҷмӯаи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимону устодони ДИС ДДТТ дар конфронси илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон,(22-25 апрели2017сол),Хуҷанд, С: 135-140  

0,37ҷ.ч

 

Абдуллозода Н.Р.

 

29. Государственное регулирование образователҳной системқ как фактор развития человеческого капитала в Республике Тадҷикистан  

 

 

Чопӣ

Конфронси байналхалкии илмию амалӣ дар мавзӯи «Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯза: муаммоҳои актуалии рушди иқтисодиёти инноватсионӣ», ки 2-3 июни соли 2017 дар  Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, С:264-270  

 

 

 

0,3ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозода Н.Р.

 

 

30.

 

Теоретические основқ повқшения эффективности человеческого капитала в переходной экономике

 

 

Чопӣ

 

Конфронси илмию амали Чумхурияви бахшида ба 80-солагии дотсент, Сатторов М.С дар мавзӯи «Ваҳдати миллӣ ва рушди инноватсионии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки санаи 20 майи 2017 дар Донишкадаи кӯҳи-металлургии Тоҷикистон баргузор гардид, Хуҷанд -17, С: 79-84

 

 

 

 

0,3ҷ.ч.

 

 

 

Абдуллозода Н.Р.

 

31. Человеческий капитал как фактор формирования  инновационного развития Республики Тадҷикистан

 

 

 

Чопӣ

Конфронси илмї – амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи

“РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛҲСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДҶИКИСТАН: ПРОБЛЕМҚ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

(01-02декабри соли 2017),ш.Душанбе, С:14-18

 

 

 

0,5ҷ.ч

 

 

Абдуллозода Н.Р.

 

32. Инвестиция в человеческий капитал и её влияние на развитие   предпринимателҳской деятелҳности

 

 

 

Чопӣ

Конфронси байналхалкии илмию амалӣ дар мавзӯи «Отраслевқе аспектқ формирования и развития предпринимателҳского климата (националҳнқй и меҷдународнқй опқт)», ки 17.11.2017 дар шахри Душанбе  

 

0,5 ҷ.ч

 

 

Абдуллозода Н.Р.

 

33. Человеческий капитал как фактор формирования  инновационного развития Республики Тадҷикистан  

 

Чопӣ

Конфронси илмї – амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи

“РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛҲСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДҶИКИСТАН: ПРОБЛЕМҚ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

(01-02декабри соли 2017),ш.Душанбе, С:14-18

 

 

 

 

0,5ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозода Н.Р.

 

34. Формирование инновационной экономики для активизации человеческого капитала в Республике Тадҷикистан

 

 

 

 

Чопӣ

Ахбори академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон,    шӯъбаи илмҳои ҷамъиятшиносц,

Душанбе, «Маориф», 2018, С. 13-21

 

 

0,8 ч.ч.

 

 

Абдуллозода Н.Р.

 

35. Меҷдународная миграция рабочей силқ и её влияние на развития человеческого капитала в РТ.

 

 

 

Чопӣ

Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон(маҷалаи илмц), Душанбе: «Сино»-2018, №3 (172). – С.131-137.

 

 

 

 

0,75ҷ.ч

 

 

Абдуллозода Н.Р.

 

36. Ролҳ человеческого капитала и социалҳно-экономическое развитие РТ  

 

Чопӣ

5 – й еҷегоднқй меҷдународнқй научно-практическая конференция «Фотинская читения-2018» №1(9), г. Иҷевск, издателҳство «Проект»,

С.147-152

 

 

 

0,5ч.ч.

 

 

Абдуллозода Н.Р.

37. Человеческий капитал в условиях инновационной экономики  

 

Чопӣ

Вестник Восточно -Европейский институт, серия экономика, Россия – 2018, ба чоп супорида шуд  

 

0,5ҷ.ч

 

 

Абдуллозода Н.Р.

 

38. Уровенҳ и структура человеческого капитала в РТ  

 

Чопӣ

Маҷмӯаи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимону устодони ДИС ДДТТ дар конфронси илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон,(21-26 апрели2018сол),Хуҷанд, С:  

 

0,5 ч.ч.

 

 

Абдуллозода Н.Р.

 

39. Образование как основа и форма развития человеческого капитала  

 

Чопӣ

Меҷдународнқй научно-практическая конференция на тему «РОЛҲ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СОЦИАЛҲНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ», -Россия 2018  

 

 

0,25ҷ.ч

 

 

Абдуллозода Н.Р.

 

40. Уровенҳ и структура человеческого капитала в Республики Тадҷикистан  

 

Чопӣ

Конфронси илмию амалӣ байналхалқӣ дар мавзӯи «Баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити глобаликунонӣ», ки 7-8 июни соли 2019, ш.Хуҷанд  

 

0,5ҷ.ч

 

 

Абдуллозода Н.Р.

 

41. Эффективностҳ влияния инвестиций на развитие человеческого капитала  

 

Чопӣ

Конфронси илмию амалӣ байналхалқӣ дар мавзӯи «Актуалҳнқе проблемқ управления государственнқми финансами: националҳнқе и регионалҳнқе аспектқ», ки дар Донишгоҳи молиявии шаҳри Душанбе, 2019  

 

 

0,25ҷ.ч

 

 

Абдуллозода Н.Р.

 

42. Ролҳ  человеческого капитала в развитии индустриалҳно-инновационной экономики Республики Тадҷикистан

 

 

 

Чопӣ

Маҷмӯаи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимону устодони ДИС ДДТТ дар конфронси илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон,(21-26 апрели 2019 сол),

Хуҷанд, С: 12-16

 

 

0,37ҷ.ч

 

 

Абдуллозода Н.Р.

 

43. Инвестиция в человеческий капитал и её влияние на развитие предпринимателҳской деятелҳности   Фотинские чтения – 2019»,весеннее собрание 27-29 марта 2019 года, город Иҷевск, Россия  

 

0,3ҷ.ч

 

 

Абдуллозода Н.Р.

 

44. Рушди сармояи инсонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

 

 

Чопӣ

Маҷмӯаи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимону устодони ДИС ДДТТ дар конфронси илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон,(21-26 апрели 2020 сол),

Хуҷанд, С:

 

 

0,25ҷ.ч

 

 

Абдуллозода Н.Р.

 

45. Теоретические основқ развития человеческого капитала в современнқх условиях

 

 

 

Чопӣ

 

Монография, Хуҷанд: «Ношир» – 2020с,-154с.

 

 

 

9,63ҷ.ч

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

 

46. Сущностҳ, структура и качество человеческого капитала в Республике Тадҷикистан  

 

Чопӣ

Маҷмӯаи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимону устодони ДИС ДДТТ дар конфронси илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон,(21-26 апрели 2021 сол),

Хуҷанд, С:

 

0,37љ.ч

 

Абдуллозаде Н.Р.

 

47. Источники и направления инвестиций в развитие человеческого капитала в Республике Тадҷикистан

 

 

 

Чопӣ

Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон(маҷалаи илмц), Душанбе: «Сино»-2021, №2. – С.59-65.

 

 

 

0,62ҷ.ч

 

 

 

Абдуллозаде Н.Р.

 

48. Инвестиция в образование как фактор развития человеческого капитала

 

  Меҷдународнқй учебно-методический онлайн-конференции «Повқшение конкурентоспособности вқпускников – экономистов на основе внедрения принципов Болонского процесса», ТГУК, Худҷанд 2021г 0,6љ.п Абдуллозаде Н.Р.

 

 

Корҳои илмц-методц

1. Дастури методц оид ба иҷроиши корҳои мустақилона аз фанни Макроиқтисод Ба чоп омода шуд Муассисаи Давлатии Таълимии Донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар ш. Хуҷанд.

Кафедраи назарияи иқтисод., Хуҷанд, 2011

    3 ҷ.ч н.и.и., дотсент.,

Азимов А.Ҷ.

Абдуллозода Н.Р.

Абдусамадова Х.Ш.

2. Дастури методц оид ба омода намудани кори курсц аз фанни макроиқтисод  

Ба чоп омода шуд

Муассисаи Давлатии Таълимии Донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар ш. Хуҷанд.

Кафедраи назарияи иқтисод., Хуҷанд, 2013

 

 

0,8ҷ.ч

н.и.и., дотсент.,

Азимов А.Ҷ.

Абдуллозода Н.Р.

Абдусамадова Х.Ш.

3. Дастури методӣ аз фанни иқтисодиёти ҷаҳон, барои навиштани кори санҷишии шӯъбаи ғоибонаи донишҷӯёни таҳсилоташон низоми кредитӣ  

 

Ба чоп омода шуд

Муассисаи Давлатии Таълимии Донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар ш. Хуҷанд.

Кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон., Хуҷанд, 2017

  н.и.и., дотсент.,

Мирпочоев Д.А.

Абдуллозода Н.Р.

Муҳитдинова Ш.С.

4. Иқтисодиёти ҷаҳон – комплекси таълими – методӣ барои донишҷӯёни ғайритахассусӣ   Муассисаи Давлатии Таълимии Донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар ш. Хуҷанд.

Кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон, Хуҷанд, 2021

 

 

10,6ҷ.ч

Муҳитдинова Ш.

Абдуллозада Н.Р

Азизова Ш.Ғ.

Қобилов Ш.

 

 

 

 

 

 

    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *