Мирбобоев Мақсудҷон Қориакрамович

Мирбобоев Мақсудҷон Қориакрамович моҳи марти соли 1943 дар шаҳри Хуҷанд таваллуд шудааст. Баъди хатми мактаби миёнаи рақами 4 ба номи В.И.Ленин соли 1960 ба факултети таъриху филологияи Институти давлатии педагогии Ленинобод ба номи С.М.Киров дохил шуда, соли 1965 онро хатм кардааст. Сипас, чанде дар мактаби миёнаи таҳсилоти умумии шаҳри Конибодом ба сифати муаллими забон ва адабиёти тоҷик адои вазфа намуда буд. Солҳои 1965-1966 дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ хизмат кардааст. Аз соли 1967 дар Академияи илмҳои Тоҷикистон, ба вазифаи лаборанти калон, соли 1968 ходими хурди илмӣ, баъди таҳсил дар аспирантура, аз соли 1977 то 1997 ходими калони илмӣ фаъолият намудааст. Баробари ин аз соли 1975 то 1984 вазифаи ёрдамчии президенти Академияи Илмии Тоҷикистон, академик Муҳаммад Осимиро бар ӯҳда доштааст. Моҳи августи соли 1997 ба Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ба кор дохил шуд. Солҳои 1997 – 2003 ба вазифаи дотсенти кафедра, солҳои 2003-2008 мудири кафедраи Ҷомеашиносӣ, солҳои 2008-2011 мушовир ва дотсенти кафедра, аз соли 2011 то имрӯз дар вазифаи профессори кафедра фаъолият мебарад. Оиладор соҳиби се нафар фарзанд.

Рӯйхати монография, китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, мақолаҳои илмӣ ва илмию оммавии профессори кафедраи Ҷомеашиносӣ Мирбобоев М.Қ аз солҳои 20015 то соли 2021

 

Рисолаи докторӣ

Ному насаби мушовири илмӣ Номи мавзӯи рисолаи докторӣ

 

Шифр

ва номи ихтисос

Номи Шӯрои ҳимояи диссер-татсионӣ,

шаҳр

Соли

ҳимоя

1

Рисолаи номзадӣ

Ному насаби роҳбари илмӣ Номи мавзӯи рисолаи номзадӣ

 

Шифр

ва номи ихтисос

Номи Шӯрои ҳимояи диссер-татсионӣ,

шаҳр

Соли

ҳимоя

1 Ашуров Ғ.А. Ахлоқ ва фалсафаи иҷтимоии Ҷалолиддини Давонӣ 09.00.03

история философии

Шӯрои якҷояи илмӣ доир ба ҳимояи рисолаҳои номзадӣ оиди фанҳои ҷамъиятӣ дар назди Шӯъбаи илмҳои ҷамъиятии АИТ 1975

 Чопи монографияи илмӣ

Номи монография Номи нашриёт Иборат аз саҳифа Соли

Нашр

Ҳаммуаллифӣ
1 Ахлоқи ҷавонмардии ниёгон  Хуҷанд «Даврон» 196 саҳ. 2021
2 Ахлоқ ва одоби муошират Хуҷанд, «Андеша» 120 саҳ. 2019  
3 Этика Джалолиддина Давони Душанбе, «Дониш» 140 саҳ. 1992          

 Чопи китоби дарсӣ

Номи китоб Номи нашриёт Иборат аз саҳифа Соли

нашр

Ҳаммуаллифӣ
1 Фалсафа Хучанд, «Хуросон» 315 саҳ. 2010 Солиҷонов Р.
2 Одоби муошират ва рўзгордорӣ Душанбе, «Маориф» 208 саҳ. 2020 Ҳаммуаллиф

 Чопи комплекси таълимӣ-методӣ

Номи китоб Номи нашриёт Иборат аз саҳифа Соли

нашр

Ҳаммуаллифӣ
1 Фалсафа – сайқали тафаккур Хуҷанд, «Даврон» 197

саҳ

2017 Солиҷонов Р.
2 Сотсиология Хучанд, «Хуросон» 148

саҳ.

2012 Солиҷонов Р.

 Чопи дастури таълимӣ-методӣ

Номи китоб Номи нашриёт Иборат аз саҳифа Соли

нашр

Ҳаммуаллифӣ
1  Фалсафа Хуҷанд, «Даврон» 135 саҳ. 2016 Солиҷонов Р.
2 Асосҳои сотсиология Хучанд, «Хуросон» 148 саҳ.  2008 Солиҷонов Р.

 Чопи мақола дар маҷаллаҳои эътирофшуда аз тарафи КОА, дигар китобу маҷаллаҳо

Номи мақола Номи маҷалла №,

силсила, саҳифа

Соли

Нашр

Ҳаммуаллифӣ
1  Ақидаҳои ахлоқии Зайниддин Восифӣ. Дар китоби «Таърихи фалсафаи тоҷик», Ҷилди  5, қисми 2.

 

Душанбе, «Дониш», 1 ҷ.ч.  2021
2 Афкори  ахлоқи Камолиддин Биноӣ. Дар китоби «Таърихи фалсафаи тоҷик», Ҷилди 5, қисми 2. Душанбе, «Дониш», 2021 1,2 ҷ.ч. 2021
3 Таълимоти ҷавонмардии Ҳусайн Воиз Кошифӣ Дар китоби «Таърихи фалсафаи тоҷик», Ҷилди 4, қисми 2. Душанбе, «Дониш» 2020 2 ҷ.ч. 2020
4 Одоби муошират аз назари Алии Сафӣ. Дар китоби «Таърихи фалсафаи тоҷик», Ҷилди 4, қисми 2 Душанбе, «Дониш» 2020 1 ҷ.ч. 2020  
5 Ҷалолуддини Давонӣ. Дар китоби «Таърихи фалсафаи тоҷик». Ҷилди 2. Душанбе, «Дониш» 2020 2 ҷ.ч. 2016  
6 Хусайн Воиз Кошифи.  История таджикской философии. Том 2. Душанбе, «Дониш» 1,5 ҷ.ч. 2013  
7 Ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ-тақозои замон Маҷаллаи “Маърифат” 0,4ҷ.ч №2, 2019  
8 Ахлоқи сиёсӣ ва оини давлатдорӣ аз назари Воизи Кошифӣ Ахбори ДДҲБСТ 0,9 ҷ.ч №3 (72) 2017 Ҷонназарова Д.Х

 Чопи мақола дар маҷмӯаи мақолаҳои конференсияҳои илмии байналмилалӣ  

Номи мақола Номи маҷалла саҳифаҳо Соли

Нашр

Ҳаммуаллифӣ
1 Ақидаҳои ахлоқии Абӯбакри Розӣ. Маводи ҳамоиши байналмиллалии «Мақоми Абӯмаҳмуди Хуҷандӣ дар рушди илмҳои дақиқ» Хуҷанд, Нури маърифат 6саҳ 2010  
2 Сухане чанд андар ҳикмати Рӯдакӣ. Маҷмуаи мақолоти ҳамоиши байналмиллалии «Ҷойгоҳи Рӯдакӣ ва забони тоҷикӣ дар муколамаи фарҳангҳо» Хуҷанд, Нури маърифат 7саҳ 2008  

Чопи мақола дар китобу маҷмӯаи мақолаҳои конференсияҳои илмии ҷумҳуриявӣ  

Номи мақола Номи маҷалла, китоб саҳифаҳо Соли

Нашр

Ҳаммуаллифӣ
1 Муҳаққиқи беназири Абўмаҳмуди Хуҷандӣ «Ёди олими тавоно» С. 42-56  2015

 Чопи мақола дар маҷмӯаи мақолаҳои конференсияҳои илмии вилоятӣ  

Номи мақола Номи маҷалла Саҳифа

ҳо

Соли

Нашр

Ҳаммуаллифӣ
1 Илмҳои инсоншиносӣ ва камоли маънавии ҷавонон Макро-экономические перспективы и рациональное размещение производительных сил. 4саҳ Душанбе, «Ирфон» 2016  
2 Ахлоқи фиқҳ аз назари Имоми Аъзам Маҷмӯаи мақолаҳои илмию назариявии проф-у омӯз-и ДИС ДДТТ 6саҳ. Хуҷанд 2010

Чопи мақола дар маҷмӯаи мақолаҳои конференсияҳои илмии (донишгоҳӣ) донишкадавӣ  

Номи мақола Номи маҷалла саҳифаҳо Соли

Нашр

Ҳаммуаллифӣ
1 Ҷавонмардӣ – оини тиллоии ҷавонон Ваҳдати миллӣ  зинаҳои рушди иқтисод 6 саҳ Хуҷанд 2016  
2 Ҳикмати ҷовидонаи «Баҳористон»-и Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ Ташаккул ва рушди иқтисод, Китоби 2 3-8 саҳ Хуҷанд 2015  
4 Оиди баъзе паҳлӯҳои ахлоқи ҷавонмардӣ Маҷмӯаи мақолаҳои конф. илмию амал. проф-у омӯз. Комплекси ягонаи таълимии ДДТТ. Барориши 9 Хуҷанд 2008  
5 Саҳми ибни Сино дар ташаккули илми оиладорӣ Маҷмӯаи мақолаҳои конф-и илмию амалии проф-у омӯз-и Комплекси ягонаи таълимии ДДТТ. Барориши 8 Хуҷанд 2007  
6 Мақоми панду андарз дар фарҳанги форсу тоҷик Маҷмӯаи мақол-и конф-и илмию ам-и проф-у омӯз-и ДДТТ. Комплекси ягонаи таълимӣ. Барориши 6. 5 с Хуҷанд 2004  

 Роҳбарӣ барои навиштани рисолаи номзадӣ (доктории PhD), ки муҳаққони ҷавон ҳимоя карданд

Ному насаби аспирант (унвонҷӯ, докторанти PhD) Номи мавзӯи рисолаи номзадӣ

(доктории PhD)

Шифр

ва номи ихтисос

Номи Шӯрои ҳимояи диссер-татсионӣ Соли

ҳимоя

1 Абдулатифов Ю. Ақидаҳои файласуфҳои асрҳои X-XII оид ба адолат 090003

Таърихи фалсафа

Шӯрои илмӣ доир ба ҳимояи диссертатсияҳои номзадӣ доир ба фалсафа дар назди Институти фалсафаи АИТ  2007
2 Атоев А. Афкори ахлоқии Фирдавсӣ 090003

Таърихи фалсафа

Шӯрои илмӣ доир ба ҳимояи диссертатсияҳои номзадӣ доир ба фалсафа дар назди Институти фалсафаи АИТ  1997
3 Шамолов А. Таҳлили муқоисавии этикаи М.Ғазолӣ ва Н.Тӯсӣ 090003

Таърихи фалсафа

Шӯрои якҷояи илмӣ доир ба ҳимояи рисолаҳои номзадӣ дар назди Шӯъбаи илмҳои ҷамъияти АИТ 1992

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *