Изҳорот ҷавонони соҳибақлу соҳибмаърифати донишкада зидди ҳоинони давлат

Ҷавонони сохибаклу сохибмаърифати Тоҷикистон зидди хоинони давлат алалхусус намояндагон ва пайравони хизби гайриконунии нахзади ислом баромад намуда сиёсати хирадмандонаи асосгузори сулху вахдат пешвои муаззами миллат Президенти ҶТ Э. Рахмон мебошанд барои он ки чаноби оли дар сатхи чахони омода намудани мутахассисони баландихтисос хамеша чидду чахд менамоянд. аз ин лихоз барои решакан намудани масоилхои каррупсиони мо чавонони бохирад набояд ки канорачуи намоем. Дар хамдасгироии моён чавонон сахми худро дар рушди сохахои мухталифи иктисодиёт бояд гузорем.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *