Interview for ICM UNICAN will held on 26-27 04.2021

Interview for ICM UNICAN will held on 26-04-2021

NAME Course Hour
1 Sharipov Iskandar 2 10:00
2 Okhunov Firuz 2 10:10
3 Mirhalimzoda Ruqiya 2 10:20
4 Achilova Rukhshonakhon 2 10:30
5 Ismatova Farzona 2 10:40
6 Karimova Ganjina 2 11:50
7 Mukaramov Suhrob 2 12:00
8 Ashurova Azizakhon 1 13:00
9 Ahrorova Shohinakhon 1 13:10
10 Sheronova Nozima 1 13:20
11 Dadoboev Abdulaziz 1 13:30
12 Rasulov Sorbon 1 13:40
13 Boynazarov Jahongir 1 13:50
14 Aliev Umedjon 1 14:00
15 Rahmonova Dilnoza 1 14:10
16 Khojaeva Masumakhon 1 14:20
17 Ganiev Fazliddin 1 14:30
18 Qodirov Abduhafiz 1 14:40
19 Nabijonov Nazifkhon 1 14:50
20 Shermatov Jamshedjon 1 15:00
21 Tojiboeb Firuzjon 1 15:10
22 Habibov Abrorkhon 1 15:20
23 Hasanboev Muhammadjon 1 15:30
24 Latipov Ismoiljon 1 15:40
25 Obidov Daler 1 15:50
26 Abdulloev Ayubjon 1 16:00

 Interview for ICM UNICAN will held on 27-04-2021

NAME Course Hour
1 Urunov Firuzjon 2 8:30
2 Abdulloeva Shahzoda 2 8:40
3 Karimova Saidakhon 2 8:50
4 Akhmedov Maghrur 2 9:00
5 Aminzoda Kamolidin 2 9:10
6 Vahobzoda Shahriyori 1 13:00
7 Jobirov Alisher 1 13:10
8 Najmiddinov Firdavskhon 1 13:20
9 Muhammad-Idris Said-Mansur 1 13:30
10 Nosirov Subhonjon 1 13:40
11 Rahimov Muhammadjon 1 13:50
12 Mamadjonov Islomjon 1 14:00
13 Rajabov Manuchehr 1 14:10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *