Омузгорон тиҷорат ва ҳуқуқ

Самти асосии илмӣ-таҳқиқотии аъзоёни кафедра пайваста ба муаммоҳои тиҷоратӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва таъминоти ҳуқуқии онҳо дар давраи гузариш ба иқтисодиёти бозор мебошад, ки он бевосита бо самти умумии корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар мавзўи «Муаммоҳои инкишофи муносибатҳои бозоргонӣ ва танзими ҳуқуқии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» алоқаманд аст.

Ҳайати профессорону устодони кафедра:

доктори илм, дотсент 1 нафар – Аминов И. А.,
номзадҳои илм, дотсентон – 3 нафар: Давутов Ш. С., Самадов Б. О., Самадова З. А.,
номзадҳои илм, муаллимони калон 5 нафар: Баротова Н. Б., Шарипов З. У., Ақилов Ф. И., Ҳусаинова Ш. М., Тоҷибоев Ш. А.,
муаллимони калон 15 нафар: Алиматов Ҳ., Хонкелдиев М., Шамсиддинов А., Темирова М. Ҳ., Бойматова Д. П., Саидзода Х., Файзуллоева Н. А.,  Носиров М. Р., Мухаммадиева З. Э., Қаюмов А. А., Набиева М. А., Тавашаров Ф. Ф., Маҳмудов Р. Б., Ҳамроев Б. А., Дадобоев А.,
ассистентон 6 нафар: Авазматова Г. Н., Ҷўраева С. С., Раҳматова Н. М., Ҳоҷибоева Н. Д., Зарипова Г. С., Расулова Г.,
сарлаборанти кафедра 1 нафар – Ҳусаинова М. К.

Солҳои охир аз тарафи як қатор устодон ҳимояи корҳои илмӣ ба иҷро расонида шудааст:

  1. Аминов И.А. – рисолаи докторӣ дар мавзӯи: «Формирование регионального рынка продовольственных товаров на основе товарно – торгового бизнеса (оид ба маводҳои минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон)», 2014 сол;
  2. Тоҷибоев Ш.А. — рисолаи номзадӣ дар мавзӯи: «Правовое регулирование фьючерсных договоров, заключаемых на товарных биржах», 2014 сол;
  3. Хусаинова Ш.М. — рисолаи номзадӣ дар мавзӯи: «Возникновение и развитие правоохранительных органов Республики Таджикистан в периоде 1924 – 1937солҳо.», 2011 сол;
  4. Шарипов З.У. — рисолаи номзадӣ дар мавзӯи: «Роль сельских домохозяйств в увеличении заготовительно —  производственного потенциала Республики Таджикистан», 2010 сол;
  1. Акилов Ф.И. — рисолаи номзадӣ дар мавзӯи: «Уголовное право Исламской Республики Иран: становление, основные институты, тенденции и развитие», 2010 сол;

Натиҷаҳои дастовардҳои илмиву таълимӣ ва методологии кафедра дар солҳои охир:

1.Аминов И.А. «Продовольственный рынок: проблемы развития товарно-торгового бизнеса». Душанбе, Ирфон – 2013.

2.Самадов Б.О. «Правовое положение индивидуального предпринимателя в Республике Таджикистан и в Российской Федерации: сравнение и правовой анализ». Хуҷанд —  2011.

3.Самадов Б.О. «Коммерческое право» (на тадж.яз.), Хуҷанд – 2012.

4.Самадов Б.О. —  «Предпринимательское право», қисми 1 (бо забони тоҷикӣ). Хуҷанд – 2013.

5.Самадов Б.О. — «Предпринимательское право», қисми 2 (бо забони тоҷикӣ). Хуҷанд – 2014.

6.Самадов Б.О. – «Ответственность в сфере предпринимательской деятельности: государственно – правовое регулирование и ее практическое осуществление» (бо забони тоҷикӣ). Монография. Хуҷанд – 2014.

7.Набиева М.А., Самадов Б.О. «Теория государства и права» (бо забони тоҷикӣ). Хуҷанд – 2014.

8.Мухаммадиева З.Э. «Правоведение». Хуҷанд -2011.

9.Облокулов О., Набиева М.А. «Гражданское право» (бо забони тоҷикӣ). Хуҷанд-2011.

Дар кафедра 2 доираҳои донишҷӯён мавҷуданд: «Коммерсант» ва «Правовед».