Изҳороти кафедраи забонои тоҷикӣ ва русии ДИС ДДТТ оид ба фаъолияти Ҳизби экстремистӣ ва террористии наҳзат, дигар гуруҳҳои тундрав ва иштироки онҳо дар ҷаласаи САҲА

Созмони бонуфузи САҲА муроҷиату дархостҳои миллионҳо нафар модарону духтарон, ҷавонону сокинони Тоҷикистони биҳиштосо, ки бар зидди ТТЭ ҲН мебошанд ва амалҳои ғаразноки ҳизби наҳзати исломиро дар хотир доранд ва ё кирдорҳои онҳоро маҳкум мекунанд нодида гирифта, барои ин террористон дар баргузории нишастҳояшон иҷозаи вуруд ва ҳақи сухан гуфтан медиҳанд, ки амал барои миллати тоҷик ва давлати Тоҷикистон таасуфовар аст.
Мо, омўзгорони кафедраи забонњои тољикї ва русии ДИС ДДТТ дар шањри Хуљанд њамагуна фаъолиятњои пасипардагии ҳизби экстремистӣ ва террористии Наҳзати ислом ва тамоми гурўњњои тундрав ва ифротгароёнро мањкум намуда, андешањои хешро иброз медорем.
Мусаллам аст, ки гурўњњои мухталифи ифротгарою тундрав, аз ќабили ТЭТ ҲНИ солњои тулонї дар давлати демократии ва њуќуќбунёди мо фаъолият карда, паси парда наќшањое тањия намуда буданд. Ва барои амали намудани наќшањои нопоки худ мехостанд, ки субот ва оромии кишвари мањбуби моро ба њам зананд. Онњо мехостанд ба аќидањои бегонапарастии худ, ки сарчашма аз хољагонашон мегирифтанд субот ва сохти Конститутсионии њукумати феълиро сарнагун созанд. Ќайд кардан бамаврид аст,ки дар давраи Истиќлолияти давлатиамон борњо барои амалисозии наќшањои худ талош намуда, нињоят соли 2015 амали анљомдодаашон чењраи воќеии экстремистї ва террористии онњо ба њамагон ошкор шуд. Ваќт собит намуд, ки њизби номбурда ќудрат ва сањмгузори дар рушди иќтисодї ва иљтимоии кишварро надошт . Бо ибораи дигар ин њизб бо вучуди ба даст овардани њуќуќи фаъолияти расми натавонист љойгоњи устувореро дар арсаи сиёсати кишвар касб намояд. Мо омўзгорон таъкид аз рафтору кирдори ин шахсиятњои бењаёву хиёнаткор аз арзишњои дини мубини Ислом сўистифода намударо, ки боиси ба ризќи мардум зомину љону номуси мардум таљовуз карданд бори дигар ёдовар шуда маҳкум менамоем. Алњол Њизби экстремистї ва террористии Нахзати ислом баъди ќатъи фаъолияти худ ва паноњ бурдан ба хориљаву пайвастан бо гурўњњои ифротии муќими хориља, дар андешаи ноором кардани фазои ороми љомеаи мо талошњои бењуда меварзанд.
Хулоса, мо омўзгорони кафедра ба вайронкорї ва њадафњои нопоки ТЭТ ҲНИ бо номуси тољикона, ифтихор аз марзу буми муќаддас бо маърифати созандагиву бунёдкорӣ, пойдории субот ва рушди рўзафзуни он моро лозим аст, ки бањри бартараф кардани тамоми омилњои низоангез дар љомеъаи худ саъю талош варзем. Истиклолияти давлатии Тољикистон муњимтарин дастоварди миллати мо дар тули њазор соли охир аст, ки њифзу гиромидшти он ќарзи шањрвандии мост. Аз ин рў, вазъи мураккаби сиёсии љањони муосир аз мо беш аз њарваќта њушёрии сиёсиро такќозо менамояд. Мо бояд ватандори њаќиќи будани худро собит карда тавонем. Итминон дорем, ки бо дарки дурусти масоили матрањшуда њар як фарди ватандўст бояд вазифаи муќаддаси худро ба хотири пойдор нигоњ доштани сулњу субот дар кишвар, таъмини амният, тањкими Вањдати миллї, њифзу нигоњдории истиќлол, таќвияти иќтидори давлат ва пешрафти љомеа содиќона рисолати хешро сарбаландона иљро хоњем намуд.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *