Erasmus+

Эразмус + (Erasmus+) барномаи Иттиходи Аврупо (ИА) доир ба маориф, тайёр кардани кадрхо, чавонон ва варзиш дар давраи солхои 2014-2020 ба шумор меравад. Вай ба комёбихои зиёда аз 25- солаи барномахои аврупои дар сохаи маориф, тайёрии касби ва чавонон хам дар дохили Аврупо ва хамчунин, ба чанбахои хамкории байналмилали такя мекунад.
Эразмус + бурсияхоро барои доираи васеи фаъолиятхо ва чорабинихои сохаи маориф, тайёр кардани кадрхо, чавонон ва варзиш пешниход мекунад. Барнома ба донишчуён, коромузон , хайати коркунони муассисахо ва хохишмандоне, ки як муддати вактро дар хорича гузаронидани хастанд, такмили малакаю махорати худ ва имконияти бо кор таъминкуниро фарохам меоварад. Вай ба созмонхо барои шарикии трансмилли ва баён кардани тачрибаи навовари дар сохаи маориф, тайёр кардани кадрхо ва чавонон мусоидат мекунад. Фаъолияти нав рочеъ ба варзиш лоихахои поёни ва масоили транссархади, ба монанди мубориза бар зидди вохурихои шартномави, допинг, зури ва нажодпарастиро дастгири хохад кард.
Барномаи Эразмус+ барои мусоидати фаъолиятхо дар сохаи маориф, тайёрии касби, чавонон ва варзиш дар давраи солхои 2014-2020 равона карда шудааст.
Фаъолиятхои барномаи Эразмус+ ба фаъолиятхои гайримаркази ва муттамаркази чудо мешаванд. Фаъолиятхои гайримаркази дар хар мамлакат аз тарафи агентихои милли, ки аз тарафи хокимиятхои милли таъин карда мешаванд, идора карда мешаванд.Фаъолиятхои муттамаркази дар сатхи аврупои аз тарафи Агентии ичроия доир ба маориф, воситахои аудиовизуалива фарханг (EACEA), ки дар Брюссел чойгир шудааст, рохбари карда мешаванд.

Дар барномаи Эразмус+ ки ширкат варзида метавонад?

Шахсони вокеи – донишчуён, коромузон, хонандагон, хонандагони калонсол, чавонон, фидоиён ( волонтёрхо), омузгорон, муаллимони мактабхо, мураббихои варзиш, коркунони чавон, мутахассисони ташкилотхо, ки дар сохаи маориф барои тайёр намудани кадрхо ва чавонон фаъолият мекунанд, гуруххои асосии ахолии максадноки барномаро ташкил медиханд. Бо вучуди ин, барнома бо ин одамон тавассути ташкилотхо, муассисахо, органхо ё гуруххое, ки ин чорабинихоро ташкил мекунанд, ноил мегардад. Шартхои дастраси ба барнома барои хамин хам ба ин ду ашхос тааллук доранд: «ширкаткунандагон» (шахсони дар барнома ширкаткунанда) ва «ташкилотхои ширкаткунанда» (аз он чумла гурухи чавонони дар корхои чавонон фаъолият мекадаги, вале шарт нест, ки хатман дар заминаи созмонхои чавонон кор кунанд низ хамчун гурухи чавонони гайрирасми зикр карда мешаванд). Барои ширкаткунандагон ва созмонхои ширкаткунанда, шартхои иштирок аз мамлакате вобастааст, ки онхо ба асос гирифта шудаанд.

Мамолики салохиятдор

Барномаи Эразмус+ барои мамолики зерин озод аст:

МАМОЛИКИ БАРНОМАВИ

Мамолики зерин метавонанд пурра дар хамаи фаъолиятхои Барномаи Эразмус+ ширкат намоянд:

Мамолики аъзои Иттиходи Аврупо (ИА):

Белгия

Булгория

Чумхурии Чехия

Дания

Германия

Эстония

Ирландия

Юнон

Испания

Фаронса

Хорватия

Италия

Кипр

Латвия

Литва

Люксембург

Венгрия

Малта

Нидерландия

Австрия

Польша

Португалия

Руминия

Словения

Словакия

Финляндия

Шветсия

Британияи Кабир

Мамолики барномавии гайриаврупои

Югославияи собик

Чумхурии Македония

Исландия

Лихтенштейн

Норвегия

Швейтсария

Туркия

Мамолики шарик

Мамолики зерин метавонанд дар ин ё он фаъолиятхо дар доираи барнома тавассути ба хисоб гирифтани меъёрхо ё шартхои муайян ширкат варзанд

Мамолики шарики ХАМСОЯХОИ ИА

Мамолики шарики шарки

Озарбойчон, Арманистон, Беларус, Гурчистон, Молдова, Украина

Мамолики чанубии Бахри Миёназамин:

Алчазоир, Миср, Исроил, Урдун, Лубнон, Либия, Марокаш, Фаластин, Сурия, Тунис

Балкани Гарби:

Албания, Босния ва Герсеговина, Косово, Черногория, Сербия

Дигар:

Федератсияи Россия

Мамолики шарики ДИГАР

Баъзе фаъолиятхои барнома барои хар як мамолики шарики дунё озод аст. Барои баъзе фаъолиятхои дигар фарогирии чугрофи камтар аст.