در مدتی که بازنشسته شده ام ، هیچ وقت

سؤال می کنم و جواب می دهم … در مدتی که بازنشسته شده ام ، هیچ وقت مدادی را در دست خود نگرفتم و فکر نمی کردم که نیازی به آن داشته باشم . من برای لذت خود بسیار مطالعه می کنم ، وجود اینترنت است که هر کتابی را خواسته باشید به راحتی می توانید بارگذاری کنید و بخوانید …

روزها را به نوه هایم اختصاص می دهم و از موفقیت های آنها خوشحال می شوم ، خلاصه از زندگی لذت می برم همراه با کشور خود به عنوان یک خانواده بزرگ از دستیابی به صلح و هماهنگی ملی در کشور لذت می برم ، همچنان از محبوب همیشه سبز من – دوشنبه که زیباتر می شود.
ورود شهردار جوان برای جایگزینی مجری – سیاستمدار باتجربه ، مانند بسیاری ها شک و تردید داشتم ، اگرچه می دانستم و متقاعد شده بودم که رئیس جمهور کشور در شرایط دشوار سیاسی ، اقتصادی و نظامی مستحکم و قوی شده است ، هرگز تصمیم شتابزده نمی گیرد حتی در جنگ داخلی و حال که در چنین دوره مهم برای کشور ، مثل همیشه امامعلی رحمان در انتخاب و انتصاب درست ظاهر شد.
با شروع از آوریل 2017 ، از روزی که رستم امام علی به عنوان شهردار دوشنبه معرفی شد ، پایتخت کشور جوانتر ، زیباتر شد و همین باعث افزایش اعتماد به نفس به شهروندان فردا شد. همه اینها در مقابل چشم من اتفاق می افتد و من ناظر این همه هستم. این وضعیت من به عنوان یک بازنشسته نظامی در جامعه ، خانواده ، در روابط با دوستان ، همکاران و حتی همسایگان را تعیین می کند و همانطور که این آهنگ می گوید: (زندگی به آرامی نیز به نوبه خود می گذرد ، برای افرادی نیز این شغل ، همسر و خانه…). و بنابراین ، در چنین شرایطی ، بدون اجازه ، بدون در زدن، متأسفانه این ویروس لعنتی آمد. او به عنوان مهمان ناخواسته ، بی شرمانه ، بی پروا ، با نیت های بد به دنیای ما آمد و اعلام کرد که او اپیدمی ترس و دروغ است و از همه مهمتر ، همانطور که اوضاع نشان داده است ، او در جایی پیروز می شود که موارد بی توجه و بی پروایی در جامعه ، بی تفاوتی نسبت به خواسته های متخصصان و ویروس شناسان وجود داشته باشد.
از آنجایی که در دهه 80 قرن بیستم ، من در مدرسه باشکوه اتحادیه های کارگری اتحاد جماهیر شوروی تحصیل کردم و آنها به من ذهن و ویژگی های مبارزه با شیوع انواع بیماری های همه گیر را آموختند. از این رو ، من وظیفه خود می دانم بدون احساسات بی مورد در زمینه شیوع بیماری همه گیر ، اقدامات ایمنی شخصی خاصی را با هموطنانم به اشتراک بگذارم.
به همراه کشور ، من نیز حوادث و اتفاقات دنیا را تماشا می کردم و نگران بودم و صریح می خواهم بگویم ، گاهی اوقات احساس ترس برای عزیزانم برای مردمم داشتم.
بسیاری گرفتار افکار وجود ویروس بودند به مانند محی الدین کبیری و همراهانش که گویا این یک فاجعه انسانی نیست ، گویا وبا نیست که کشورها و دولتها قدرتمند در مقابل آن ناتوان اند بلکه برادر و نزدیکانش است که با آمدنش به کشور اهداف خصمانه ای را که آنها و حامیان آنها برای مردم من ، کشور من و مقامات تاجیکستان طرح ریزی کرده اند ، تحقق بخشند.
شدت و دفعات مضامین نشر نموده آنها تجدید نظرهای ویدئویی به مردم و تجزیه و تحلیل تیزبینانه از آنچه گفته اند ، آنچه نوشته اند درباره آنها و می نویسند ، این را آشکار می کند تا بگویم که میزبان ها ، حامیان کبیری ، او را در معضل قرار می دهند تا رهبری حزب منع شده در تاجیکستان را ناتوان کند. سیاستمداری که صد در صد از فاجعه انسانی استفاده می کند ، از یک بیماری همه گیر برای اهداف موذیانه خود برای بی ثبات کردن وضعیت بهره میگرد.
نگاهی گذرا به فعالیت وی در این دوره نشان می دهد که او برای خشنود کردن اربابان خود ، راهی دوم – مسیر دشمنی و خیانت به ملت خود را برگزید. پس از همه او فقط باید اطاعت کند و هر کاری را که به او گفته می شود انجام دهد ، راه دیگری وجود ندارد ، و هرگز نخواهد بود! سپس ، من به عنوان یک شخص سیاسی ، به عنوان یک سیاستمدار مبتدی ، متاسفم. از این گذشته ، هر سیاستمدار اندیشمند نمی تواند درک کند که استفاده از اندوه انسانی ، رنج انسانی برای اهداف سیاسی یک خودکشی سیاسی و پایان یک حرفه سیاسی است. وی قادر به درک افکار روسای خدمات ویژه کشورهای خارجی اش نیست . از این رو نتیجه می گیرم که کبیری بازیگر بزرگ در یک صفحه شطرنج نیست بلکه پیاده در یک بازی عجیب برای تضعیف سیستم دولتی در تاجیکستان است. من متقاعد شده ام كه استفاده از مشكلات مرتبط با همه گیري كروناويروس وظايف استراتژيك در اين دوره بود.
باید گفت که با قوی شدن تدابیر احتیاطی از گسترش ویروس در کشور ، بنیاد ساخت خانه کبیری و حامیانش روی زیربنا شنی به آرامی از هم می پاشد.
آنها می خواهند که کشور دوباره به وضعیت مبهم سال های قبل برگردد مکانی برای اربابان خارجی و این می تواند به تکرار آنچه که سپری کردیم منجر شود.
مردم تاجیکستان همه چیز را به خاطر می آورند. ما به یاد داریم که اندیشه های افراطی حزب ممنوعه در نواحی فرخار ، باختر ، وخش ، شهر کولاب ، قرغان تپه ، دوشنبه و در کل کشور چه پیامدی داشت . مردم در اثر سوء تغذیه جان خود را از دست دادند . برادران در آغوش كبیری مردم را در زمین زنده دفن می كردند چه کسی این را به یاد نمی آورد؟ چه کسی این را می خواهد؟
هر آنچه که باشد روی دیگر سکه که مدتها به آن نگاه می کنم ، بیشتر نگرانم می کند، مدت ها در کشورهای دیگر جستجو کردم ، جایی که ایده های مخالفین قوی است ، جایی که رهبران مخالف مشهور در سخن گفتن نیستند ، در واقعیت نگران وضعیت امور کشورهای خود هستند و همه کارها را انجام می دهند تا شهروندان خوب زندگی کنند آنها عاقل هستند ، بر خلاف کبیری ، از آموزش عالی ، تدبیر و فرهنگ سیاسی بسیار خوبی برخوردار هستند. آنها هیچ وقت تحت هیچ شرایطی از غم و اندوه مردم شان برای اهداف سیاسی خود استفاده نمی کنند چون کبیری به خود اجازه می دهد … در این رابطه ، من می خواستم جواب سؤالات متعددی را پیدا کنم که شخصاً به آنها اهمیت می دهم. فکر می کنم این سؤالات مورد توجه دوستانم نیز قرار گرفته اند . اینها هستند:
1- كدام یك از رهبران مخالف در جهان متعلق بودن خود را به خدمات ویژه و اطلاعاتی یك كشور بیگانه پنهان نمی كند و اقدامات کودتاگونه خود را علنی علیه كشور خود ، مردم خود انجام می دهد؟
پاسخ: هیچ کدام به جز سیاستمدار خودخوانده در حد کم تر از یک جمهوری نه جهانی ، کبیری.
2- كدام یك از رهبران نیروهای مخالف در آمریكا ، اروپا یا روسیه با بهره گیری از غم و مصیبت مردم – گسترش ویروس کرونا در كشور – قوه مجریه كشور خود را برای همه گناهان سرزنش می كنند؟
جواب: در هیچ کجای دنیا ، هیچ یک . بسیاری از سیاستمداران مخالف در جهان و مردم با ترس و خسارت های انسانی را خواست خدا می دانند ، تنها محی الدین کبیری و همراهانش رهبری کشور را تقریباً برای همه چیز سرزنش می کنند.
3. کدام یک از نیروهای مخالف جهان با بهره گیری از اندوه و مصیبت انسانی ، سعی در حل مشکلات طاغوتی ، تحقق ایده های خصمانه خود با ماهیت شخصی ، در چنین شرایط سخت برای مردم و کشور دارند؟
پاسخ: هیچ کدام هرگز ، جز محی الدین کبیری.
3- کدام یک از نیروهای مخالف جهان با بهره گیری از شیوع و بیماری انسانی ، مردم خود را به نافرمانی مدنی فرا می خوانند؟
هیچ کدام هرگز ، جز محی الدین کبیری.
4- كدام یك از رهبران مخالف جهان ، با پنهان شدن در خارج از شیوع اپیدمی به منفعت خود استفاده می کنند و مادران و خواهران خود را برای اقدام غیرقانونی فرا می خوانند؟
پاسخ: هیچ کدام فقط محی الدین کبیری و حامیان او
6- كدام یك از رهبران مخالف جهان روزانه به تکرار فقط و فقط یک موضوع را در رسانه ها منتشر می كنند و به قدرت سیاسی كشور خودشان تهمت می زنند؟ پاسخ: هیچ یک از سیاستمدارانی که به خود احترام می گذارند ، نمی توانند طوطی شوند چنین موضاعات را تکرار به تکرار نشر کند جز کبیری
7. کدام یک از هواداران نیروهای مخالف جهان با دوربین فیلمبرداری در دست، مصیبت مردم و قبرهای آنرا جستجو کرده ضبط می کند تا از احساسات آنها برای به خطر انداختن قدرت در کشور استفاده کند؟
پاسخ: هیچ یک از رهبران مخالف ، به جز کبیری و حامیان حزب نهضت .
برای همه احزاب سیاسی جهان ، این اقدام غیراخلاقی می باشد جز این حزب.
8- آیا امکان دارد من را به عنوان يك سازمان مخالف در دنيا صدا كنید كه هيچ ارتباطي با نخبگان سياسي كشور خود ندارم ، اما از طرف آن صحبت مي كنم بدون اينكه بخواهم از اين صاحب نظران و نخبگان اجازه بگیرم ؟
پاسخ: بله امکان دارد اما فقط برای رهبر فراریان – کبیری!
خواننده محترم ، برای اینکه شما را با هشت سؤال و جواب باقی مانده دیگر درمورد ماهیت جنایتکاری محی الدین کبیری خسته نکنم ، آنها را در پست بعدی خود قرار خواهم داد. من فقط می گویم که هنوز زود است برای نتیجه گیری تحلیل و تشخیص نهایی برنامه راهبردی جنایت کبیری فقط همین را باید گفت که نقشه آنها کاملاً از هم پاشیده است ، معتقدم این برنامه استراتژیک برای تضعیف پایه های دولت ما – بدون آنکه خود متوجه شود ، قبلاً به ویروس آلوده شده است و در حالت اغما قرار گرفته و ما در قله ها قرار داریم پس اگر عاقلانه و به نفع شهروندان کشور خود کار کنیم، برنامه های کبیری و هوادارانش به مانند ویروس کرونا به فراموشی سپرده خواهد شد ، زیرا او …

با احترام ، ش. سلیموف

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *