Факултет

Ҷомеашиносӣ

  Кафедра дар ибтидо фанҳои умумитаълимӣ ном дошта, соли таълими 1995-96 таъсис ёфта буд. Он фанҳои гуногун: ҷомеашиносӣ,  табиатшиносӣ, математикаю забон, экология ва тарбияи ҷисмониро фаро мегирифт. Баробари рушди донишкада дар заминаи кафедраи мавсуф кафедраи фанҳои умумитаълимӣ ва кафедраи забонҳо ташкил ёфтанд. Соли хониши 2004-05, баъди он ки аз кафедраи умумитаълимӣ илмҳои метаматика, физика ҷудо гашта, кафедраи математикаи олиро ташкил намуд, номи кафедраи мо ҷомеашиносӣ гардид.
Солҳои 1995–1996 номзади илмҳои физикаю математика дотсент Ҷабборов У. А. мудирии кафедраро ба ӯҳда дошт. Аз соли 1997 то соли 2002 номзади илми таърих, дотсент Тоатов Ҳ. С. вазифаи мудири кафедраро ба зимма дошт. Аз соли 2002 то соли 2008 профессори  кафедра, номзади илми фалсафа Мирбобоев М. Қ., аз соли 2008 то соли 2015 номзади илми фалсафа, дотсент Турсунов Ф. А. ва аз соли 2015 то инҷониб вазифаи мазкурро доктори илми фалсафа Солиҷонов Р. иҷро менамояд.
Кафедраи ҷомеашиносӣ 8 илми таълимӣ: фалсафа, фарҳанг-шиносӣ, идеологияи сиёсии ҷаҳони муосир, таърихи халқи тоҷик, сиёсатшиносӣ, сотсиология, экология, тарбияи ҷисмониро дарбар мегирад. Ҳайати профессорону устодони кафедраро як нафар профессор, номзади илми фалсафа Мирбобоев Мақсудҷон, 1 нафар доктори илми фалсафа Солиҷонов Р., 6 нафар дотсентон: Дониёрова М.М., Алиева Р.Р., Турсунов Ф.А., Турсунова Г.Н., Мирбобоева Т.Х., Ҷонназарова Д.Х., 10 нафар муаллимони калон ва 5 нафар ассистентон ташкил менамоянд.
Устодони кафедра баробари тадрис бо тадқиқоти илмӣ, корҳои таълимию методӣ пайваста шущл меварзанд, ки натиҷаҳои он маҷмӯаи мақолаҳо, рисола, китобҳои дарсӣ, монография мебошанд: чунончӣ, «Маҷмӯаи мақолаҳои илмию методии устодони кафедраи фанҳои умумитаълимӣ» Хуҷанд, 2004; Алиева Р. «Политология» Хуҷанд, 2004; Турсунов Ф. «Кулҳтурология», перомуни умури миллат ё усулҳои муайянсозии рушди халқиятҳо ё чаро онҳо наметавонанд абадӣ бошанд? Дар ҳошияи таърих ва вақт. Дар китоби «Муқаддимаи миллатшиносӣ». Душанбе, 2012. Фарҳангшиносӣ, 2015; ҷиҳатҳои иҷтимоию фарҳангии ташаккул ва такомули худшиносии миллӣ (дар мисоли халқи тоҷик), монография. Душанбе, “Ирфон”, 2002; Мирбобоева Т. Х. «Роҳи бузурги абрешим». Хуҷанд, 2005; Иномов М. «Шуҷоати Спитамен». Хуҷанд 2005; Тоатов Ҳ. «Хатлон дар масири таърих». Хуҷанд 2006; Турсунова Г. Н. «Амир Темур». Хуҷанд, 2006; Солиҷонов Р. «Ҷомеаи муосир дар раванди табдили ҷамъият», 2012; «Муколама доир ба фалсафа», 2015.
Омӯзгорон, хоса дотсентон Дониёрова М.М., Алиева Р.Р., Мирбобоев М.Қ., Турсунов Ф.А., Тоатов Ҳ., номзадҳои илми таърих Турсунова Г.Н., Мирбобоева Т.Х. на танҳо дар конфоронсҳои илмии донишгоҳ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ, инчунин дар конфронсҳои байналмилалӣ ширкат варзидаанд.
Кафедра пайваста барои вусъати дараҷаи илмии омӯзгорон кор мебарад. Дар давоми чаҳор соли охир устодони кафедра Турсунов Ф.А., Мирбобоева Т.Х., Турсунова Г.Н. аз рӯи ихтисосҳои худ рисолаи номзадӣ навишта, бомуваффақият дифоъ карданд ва соҳиби унвони номзади илм гаштанд.
Ҳадафи аслии таълими илмҳое, ки кафедра фаро мегирад, тарбия ва ташаккули инсони комил, инсони рӯҳану ҷисман солим, соҳиби тахассуси баланд аст. Инҳо илмҳои муқаддам ва бунёдианд, ки дар донишҷӯён ҷаҳонбинии илмӣ, тафаккури таҳлиливу танқидӣ, қобилияти арзёбӣ, худшиносӣ, эҳсоси ифтихори миллӣ, ватанпарварӣ, табиатдӯстӣ, фазилатҳои одамият, ҷавонмардӣ, бофарҳангиро мепарваранд.


Мирбобоев Мақсудҷон Қориакрамович, мудири кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ аз соли 2002 то 2008, номзади илми фалсафа, профессор.

   Мирбобоев М.Қ. солҳои 1960–1965 факултаи таъриху филологияи Институти педагогии ба номи С. М. Кирови шаҳри Ленинобод (ҳозира ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров)-ро хатм кардааст. Аз соли 1967 то соли 1997 дар Институти фалсафаи АИ Тоҷикистон ва Маркази илмии Хуҷанд фаъолият намудааст.
Мирбобоев М.Қ. соли 1997 ба Донишкадаи иқтисод ва савдо (собиқ КЯТ ДДТТ) ба кор омада, аввал ба сифати дотсент, аз соли 2002 то соли 2008 ҳамчун  мудири кафедраи ҷомеашиносӣ, аз соли 2008 то соли 2011 дар вазифаи дотсент ва мушовири кафедраи ҷомеашиносӣ, аз  моҳи августи соли 2011 то инҷониб дар вазифаи иҷрокунандаи вазифаи профессор ва мушовири кафедраи ҷомеашиносӣ фаъолият менамояд.
Доираи тадқиқоти ӯро мавзўъ ва масъалаҳои гуногуни фалсафа, аз ҷумла, таърихи фалсафаи тоҷик, ахлоқ, ҷомеашиносӣ, маорифу фарҳанг фаро мегиранд. То ба имрўз як монография “Этика Дҷалолиддина Давони”. Душанбе, 1992; ду китоби дарсӣ – «Сотсиология». Хуҷанд, 2008; «Фалсафа». Хуҷанд, 2010, (ҳаммуаллифӣ), китобҳои  “Баррасиҳо аз таърихи фалсафаи тоҷику форс”. Душанбе, 2002; “История тадҷикской философии”, том 2. Душанбе, 2010; “Таърихи фалсафаи тоҷик”, ҷилди 2. Душанбе, 2012 ва зиёда аз 70 мақолаи илмӣ ва таълимию методӣ эҷод кардааст.
Профессор Мирбобоев М.Қ. иштирокчии конфронсу ҳамоишҳои илмии ҷумҳуриявию байналмилалӣ мебошад. Ӯ аз ҷониби Вазорати маорифи ҶТ ва Тоҷикматлубот бо унвонҳои “Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва “Аълочии Иттифоқи Тоҷикматлубот” сарфароз гаштааст.

Турсунов Фаррух Акбарович,
мудири кафедраи
фанҳои ҷомеашиносӣ
аз соли 2008 то соли 2015,
номзади илми фалсафа,
дотсент 
Солиҷонов Расулҷон, мудири кафедраи фанҳои ҷомеашиносии Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, доктори илми фалсафа, Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Солиҷонов Расулҷон хатмкардаи Донишкадаи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ мебошад. Баъди хатми донишкада соли 1986 ба аспирантураи донишгоҳи мазкур дохил шуда, соли 1989 онро бомуваффақият хатм намуда, ҳамон сол рисолаи номзадиро барои дарёфти унвони номзади илми фалсафа дар бахши фалсафаи (ҳозира Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқ) АИ ҶТ дифоъ намудааст. Давоми солҳои 1990 ва 2007 ассистент, муаллим, сармуаллим ва дотсенти кафедраи фалсафаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон шуда, фаъолият намудааст. Ҳамзамон, аз соли 1991 то соли 1996 ба ҳайси ноиб-ректори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон кор кардааст. Аз соли 2007 то соли 2009 дотсенти кафедраи фанҳои ҷомеашиносии Донишкадаи иқтисод ва савдои ДДТТ, баъд аз соли 2009 дар вазифаи мудири бахши идоракунии сифати таҳсилот фаъолият бурдааст.
Соли 2014 бо роҳбарии Ходими хизматнишондодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илми фалсафа, профессор Ғаффорова М.Қ ва мудири кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур, доктори илми фалсафа, профессор Идиев Х. У. рисолаи доктории хешро дар мавзӯи “Зиддиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи муосири Тоҷикистон” дифоъ намуд.
Мутахассис доир ба фалсафаи иҷтимоӣ ва  сотсиология буда, доираи тадқиқоти ӯ соҳаи назария ва методологияи маърифати иҷтимоиро дарбар мегирад. Муаллифи 3 монография, 3 китоби дарсӣ (дар ҳаммуаллифӣ), зиёда аз 40 мақолаи илмӣ, илмӣ-методӣ ва илмӣ-оммавӣ мебошад.
Ҳаҷми асарҳои илмии ӯ дар маҷмӯъ зиёда аз 120 ҷузъи шартии чопиро ташкил медиҳанд.

Монографияҳо:

1. Р. Солихджонов.  Диалектика социальных противоречий: особенности познания и  разрешения. Душанбе, 1990, Изд-во «Хайём», 170 с.
Монографическое исследования  посвящена особенностям познания и разрешению   социальных противоречий. В работе теоретическому анализу подвергнуто содержание основных понятий и категорий, типология социальных противоречий, а также специфика и некоторые особенности взаимодействие противоположностей в социальных противоречий.
Значительное внимание  уделено особенностям и способам разрешения противоречий  в процессе демократизация общества, перехода ее к рыночным отношениям.   

2. Р. Солихджонов.  Проблемы и противоречия социокультурной трансформации таджикистанского общества. (Социально-философский анализ), Душанбе, «Дониш», 2012, 186 с.
В монографии исследуется проблемы и противоречия социокультурной трансформации таджикистанского общества, подвергается анализу современные теоретическо-методологические парадигмы исследования социокультурной реальности, раскрывается сущность, содержание и структура основных понятий проблемы.
Характерной чертой монографии заключается в том, что социокультурная трансформация анализируется через призму норм и ценностей таджикистанкого общества в условиях независимости и суверенитета Республики Таджикистан.
 
3. Р. Солихджонов. Социокультурный анализ общества (Сборник научных и научно-методических статей), Худжанд,  типография «МТХ Даврон»,  2013,  169 с.
В сборнике представлены научные и научно-методические статьи автора, посвященные социокультурному анализу общества. В этих статьях  исследуется основные понятия, сущность и содержание процесса трансформации социокультурных ценностей  в условиях независимости и суверенитета Республики Таджикистан. Примечательно, что данный вопрос в представленных статьях исследуется  через призму выявления проблем и противоречий этого  сложного процесса.

4. Солиҷонов Р. Муколама доир ба илми фалсафа, васоити таълим. Хуҷанд,  2015,  213 саҳ.
 Китоби мазкур ҳамчун дастури таълим барои донишҷӯёни мактабҳои таҳсилоти олии касбӣ пешниҳод мешавад. Муаллифи китоб бо назардошти таҷрибаи хеш ва маслиҳати дигар омӯзгорони кафедраи Ҷомеашиносии Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишкадаи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ба мундариҷаи китоб масъалаҳоеро ворид намудааст, ки тавсифи онҳо барои омӯзиши илми фалсафа кӯмак мерасонад. Саволҳое, ки дар китоб гузошта шудаанд, шакли дигаргаштаи саволҳои тестии имтиҳонҳои ниҳоӣ аз фанни Фалсафа буда, барои донишҷӯён ҳамчун роҳнамо хидмат мекунанд.

Мақолаҳои илмие, ки дар маҷалаҳои илмии дар феҳристи КОА ФР (ВАК РФ) ба қайд гирифта шудаанд, ба чоп расидаанд 

1. Осмысление  содержания понятия и структуры социокультурных противоречий в современных социально-философских концепциях // Научное обозрение. Серия 2,Гуманитарные науки, 2010, № 3, М.: 2010 С. 3- 7.

2. Социокультурное как категория социальной философии // Вестник Таджикского государственного педагогического университета. 2011,  - № 6, - С.198-201.

3.  Инновационное образование как социокультурный феномен // Научное  обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки. –2011. –№ 4. – С.79-84

4. Социокультурные противоречия и их разновидности в условиях поливеторного развития общества // Научное обозрения. Серия 2, Гуманитарные науки, № 1-2, М.: -2012, -С. 79-84.

5. Переходная экономика Таджикистана: человеческое измерение //  Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса   и     политики. (ТГУПБП), (в соавторстве с А. Маджидовым), - 2012, - № 1 (49),  - с. 223-233.

6. Философская категория «развитие» как инструмент социального познания //  Известия АН РТ. Серия: философия и право. – 2011. № 4, с.124-130.

7. Современные парадигмы исследования социальных явлений // Вестник  Таджикского национального университета. – 2011. – № 7, (71). – с. 260 –  265.

8. Становление интегральных методов познания социокультурных явлений // Вестник Таджикского государственного педагогического университета, 2011. – № 6. – с. 90–93.

9. Некоторые новые аспекты социального познания в условиях многовекторного развития науки // Вестник Таджикского национального университета.  Серия гуманитарных наук. -2012, -№ 3/5, (96), -С. 100-105.

10.  Ценности правовой культуры в контексте социокультурного развитиия современного Таджикистана // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики (ТГУПБП). -2012, -№ 4 (52), С. 183-190.

11. Противоречия экосоциального развития таджикистанского общества // Вестник Таджикского государственного педагогического университета, 2012, №5 (45). – с. 79-84. .

12. Социально-философские аспекты инновационного образования в условиях социокультурной трансформации таджикистанского общества. //Вестник Таджикского государственного педагогического университета – 2012. – № 5 (45). – С. 79-84.

13. Социокультурные предпосылки  формирования национальной идеи в современном  обществе Таджикистана. (на тадж. яз.) // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики (ТГУПБП). -2013, - № 4  (56), - С. 199-206.

14. Становление социокультурного подхода в таджикской социологической науке: проблемы теории // Вестник Таджикского государственного    педагогического  университета. – 2013. – № 4 (53).– С. 40– 46.

15. Политическая социализация женщин и некоторые вопросы построения гражданского общества в Республике Таджикистан (в соавторстве с  Джонназаровой Д.) // Вестник   Таджикского национального  университета. – 2011. – № 7 (71). – С. 260 – 265.

16. Социокультурные противоречия в условиях глобализации  общественной жизни // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики (ТГУПБП). -2012,, - № 1  (49),  С. 233-239.

17. Социокультурные противоречия миграционных процессов //  Материалы третьего международного симпозиума «Миграционный  мост между Центральной Азией и Россией: Роль миграции в модернизации и инновационном развитии экономики стран, посылающих и принимающих». Москва, 23 -25 ноября 2011 г., Худжанд, 28-30 ноября 2011 г. – М., 2011. – С. 517–521.


Факултет: Тиҷорат, фаъолияти гумрукӣ ва ҳуқуқ Просмотр: 3
Анонсҳо
ДИС ДДТТ қабули донишҷўёнро тариқи Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон менамояд.
2017-02-24
Санаи 25.02.2016 дар Донишкадаи иқтисод ва савдои ДДТТ «РЎЗИ ДАРҲОИ КУШОД» баргузор мегардад
2017-02-22
Тартиби баррасии шикоятҳо барои Лоиҳаи «Таҳсилоти олӣ» аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи Ҳуҷҷат оиди Баҳодиҳии лоиҳа...
2017-02-07
Макроэкономические перспективы развития - Сборник
2016-11-24
ДОНИШКАДАИ ИҚТИСОД ВА САВДОИ ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИҶОРАТИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАҲРИ ХУҶАНД (ДИС ДДТТ) ҚАБУЛИ МАГИСТРАНТОН ВА ДОКТОРАНТОНРО АЗ РӮИ ИХТИСОС (PHD) ЭЪЛОН МЕНАМОЯД
2016-05-06
Сомонаҳои маъмул
Эълонҳо-