Факултет

Менеҷмент

Кафедраи менеҷменти Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон фаъолияти худро дар шаҳри Хуҷанд моҳи сентябри соли 2001 дар асоси фармони шӯрои олимони ДДТТ дар заминаи коллеҷи тиҷоратӣ, маҷмааи ягонаи таълимӣ бо мақсади таъмини сатҳи баланди тайёрии касбии мутахассисон-менеҷерҳо дар соҳаи савдо оғоз намудааст.

 


Кафедра Менеджмент

Якумин мудири кафедра соли 2001-ум Аълочии кооператсияи матлуботи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Корманди шоистаи кооператсияи матлуботи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои Ҳизби халқии демократӣ, номзади илми иқтисод, профессор Усмонов И. У. таъин гардида буд.
Номи кафедра, соҳаи он ва маҷмӯи фанҳои омӯзонидашаванда дар тӯли якчанд сол мувофиқи талаботи замон тағйир меёфтанд ва илова карда мешуданд. Аз соли 2008 кафедраи менеҷмент ва маркетингро номзади илми иқтисод, дотсент Исоқов А. А. мудирӣ мекард.
Бо сабаби тағйироти сохтори донишкада ва факулта кафедра менеҷмент номгузорӣ карда шуд ва бо фармони директор аз моҳи сентябри соли 2010 Аълочии кооператсияи матлуботи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, собиқадори ҷанги Афғонистон, узви Ҳизби халқии демократӣ, доктори илми иқтисод, профессор Ғозибеков С. А. мудир таъин карда шуд.
Ба сифати кафедраи хатмкунанда ба факултаи тиҷорат, фаъолияти гумрук ва ҳуқуқ вобаста карда шудааст.
Ҷои ҷойгиршавии кафедра: кӯчаи Ленин 196, бинои дуюм, ошёнаи сеюм, утоқҳои №327 ва №317.
Суроғаи электронии кафедра: management@mail.ru

Вазифаи кафедра: дар сатҳи баланд тайёр намудани менеҷерҳо мебошад, ки дар бозори муосири меҳнат дархост дошта бошанд ва барои амалигардонии фаъолияти касбӣ дар ҳама гуна ташкилотҳои шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқӣ ба сифати иҷрокунанда ё роҳбар, инчунин идоракунандагони масъул дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ омода бошанд.
Имрӯз менеҷерон яке аз касбҳои бениҳоят дархостдор ва ояндадор дар бозори меҳнат буда, сабаб дар ҳаматарафагӣ ва аҳамияти баҳснопазир доштани он дар ҳама гуна соҳаҳои фаъолият мебошад. Фаъолияти он бо таъмини кори даромадноки муассаса аз ташкилоти хурд то корпоратсия алоқаманд аст, омили асосгузорандаи муваффақиятноки фаъолияти ҳама гуна ташкилот, салоҳиятнокии ҳайати маъмурият мебошад. Ин соҳиби дониш, маҳорат ва малака будан барои идоракунии моҳирона ва самаранок аст. Доштани маълумоти олӣ қобили рақобат будани менеҷерро муайян месозад ва барои худро амалӣ намудан дар касби мазкур имкон медиҳад.
Кафедраи менеҷмент оиди самтҳои тайёр намудани мутахассисон аз рӯи ихтисосҳои зерин сохтори хатмкунанда мебошад:
26020200 ”менеҷмент” (бакалавр, магистратура).
26010100 “идоракунии мақомотҳои давлатӣ ва маҳаллӣ” (бакалавр).

Фанҳои бо кафедра марбут


Номгӯи фанҳои кафедра

Намуди фан

1

Муқаддимаи ихтисос

Ҳатмӣ

2

Таърих ва назарияи кооператсия

Интихобӣ

3

Асосҳои менеҷмент

Ҳатмӣ

4

Муносибатҳои меҳнатӣ дар мақомотҳои давлатӣ ва маҳаллӣ

Ҳатмӣ

5

Идоракунии зиддибўҳронӣ

Интихобӣ

6

Назарияи ташкилот

Интихобӣ

7

Менеҷмент дар савдо вахўроки омма

Ҳатмӣ

8

Ҳуҷҷатгузории фаъолияти идоракунӣ

Интихобӣ

9

Менеҷменти стратегӣ

Ҳатмӣ

10

Идоракунии корхонаҳои савдо

Интихобӣ

11

Тадқиқоти низоми идоракунӣ

Ҳатмӣ

12

Қарорҳои идоракунӣ

Интихобӣ

13

Идоракунии кормандон

Ҳатмӣ

14

Менеҷмент

Ҳатмӣ

15

Менеҷменти навоварӣ

Ҳатмӣ

16

Идоракунии ҷамъияти саҳҳомӣ

Интихобӣ

17

Рафтори ташкилотӣ

Интихобӣ

18

Идоракунии хоҷагиҳои кооперативӣ

Интихобӣ

19

Психологияи касбӣ

Интихобӣ

20

Идоракунии моликияти давлатӣ

Интихобӣ

21

Коргузорӣ

Интихобӣ

22

Этикаи идоракунии давлат

Интихобӣ

23

Менежменти зиддибӯхронӣ

Интихобӣ

24

Коркард ва ыабули қарорҳои идоракунӣ

Ҳатмӣ

25

Қабул ва иҷрои қарорҳои давлатӣ

Ҳатмӣ

26

Идоракунии муассисаҳо

Интихобӣ

27

Ҳаракати байналхалқии кооперативӣ

Интихобӣ

28

Ҳаракати ҷаҳонии кооперативӣ

Интихобӣ

29

Ҳуҷҷатнигорӣ

Интихобӣ

30

Ташкил ва идоракунии корхонаҳои савдо ва хӯроки омма

Ҳатмӣ

Воситаҳои таълими таъминотии кафедра
Номгӯи китобҳо, дастурҳои методӣ ва комплексҳои таълими методӣ
дар кафедраи менеҷмент

Номгӯи корҳои илмӣ Муаллифон Ҷой ва таърихи       чопшавӣ
1 Формирование стратегии устойчивого развития региональной экономики, коллективная монография ученых научно-исследовательского и образовательного центра университета Шанхайской организации сотрудничества и устойчивого развития ТГУПБП Газибеков С.А., и др. Душанбе, издательство «Ирфон», 2014 г.
2 Нерӯи иҷтимоию иқтисодии шаҳри Хуҷанд аз нигоҳи рушди инсонӣ, Тадқиқоти илмию амалӣ,   Ғозибеков С.А. вадигарон, Хуҷанд, Ношир, с. 2013
3 Комплекси таълимӣ-методии «Идоракунии ходимони ташкилот»   Усмонов И.У., Шарипов М.М., Усмонов Д.И. Хуҷанд, с. 2010
4 Комплекси таълимӣ-методии «Менеҷмент» Усмонов И.У., Шарипов М.М., Усмонов Д.И. ИЭТ ТГУК Худжанд, 2009 г.
5 Дастури таълимӣ аз фанни менеҷмент   Усмонов И.У., Шарипов М.М. ИЭТ  ТГУК Худжанд, 2009 г.
6 Менеджмент,
учебник  
Усманов И.У., Факеров Х.Н.,Хабибов С.Х., Шарипов М.М., Аминов И.А. Худжанд, издательсвто «Хуросон», 2005 г.
7 «Менеҷменти ташкилот»
китоби дарсӣ
Усмонов И.У., Шарипов М.М.  
8 Управление кооперативным хозяйством, учебник Семенов А.К., Блистер В.И. Жигалов В.Т., Усмонов И.У. г. Москва, 1990 
9 Альбом наглядных пособий и словарь торгового менеджера,
учебное пособие
Усмонов И.У., Аминов И.А., Худжанд, 2002г
10 Таомҳои миллии тоҷикӣ Усмонов И.У. Душанбе,  2011г.
11 Асосҳои идоракунии ташкилотҳои кооператсияи матлубот, дастури методӣ Усмонов И.У., Валиев С.Ҳ.  
12 Основы управления организациями системы потребительской кооперации,
методическое пособие
Валиев С.Х., Усманов И.У.,  
13 Асосҳои илми менеҷмент,
васоити таълим
Усмонов И.У., Шарипов М.М., Хуҷанд, 2009 с.
14 Таърихи инкишофи назарияи менеҷмент, Усмонов И.У., Абдуллоев З.Р., Хуҷанд, 2001 с.
15 Управление кооперативным предпринимательством,
учебное пособие  
Усманов И.У., Хусаинов М.К., Газибеков С.А., Шарипов М.М. Москва, 2006 г.
16 Экономика и социология труда, методическое  пособие Коситов О., Абдугаффоров А. Худжанд,  2003 г.
17 Управление потребительской кооперацией в условиях перехода к рыночной экономике, монография Газибеков С.А. Душанбе, 2008 г.
18 История развития теории менеджмент,
методическое пособие
Газибеков С.А., Усманов И.У. Издательство ООО «Наргис» Худжанд, 2002 г.
19 Современная потребительская кооперация стран Азии, Океании и Американского континента, методическое пособие Газибеков С.А. Худжанд, 2006 г.
20 Социально-экономические основы кооперативных систем, методическое пособие Газибеков С.А., Ефремова Г.М. Худжанд, 2006 г.
21 Меҳнати занон дар хоҷагии қишлоқ, воситаи таълим Қоситов О. Душанбе, «Ирфон»
22 Рушди иқтидори меҳнат дар ҶумҳурииТоҷикистон, китоби дарсӣ Қоситов О., Қоситова У.О. ЖДММ Андеша», Хуҷанд, 2013 с.
23 Социально-экономические проблемы использования рабочей силы в Южно-Таджикском территориально-производственном комплексе, методическое пособие Коситов О. ТаджикИНТИ. Душанбе, 1982г
24 Изучение связи текучести рабочих кадров со статистикой маятниковой миграцией, методпособие ВНТИЦ УДК 658301212 Москва.
25 Социально-экономические проблемы повышения  мобильности молодежи  в Таджикистане, брошюра Коситов О. Таджик НИИНТИ, Душанбе.
26 Программа подготовки квалифицированных рабочих кадров в Таджикской ССР (1991-1995г.) Коситов О. и коллектив авторов. Душанбе, издательство Сов.мин. Таджикской ССР.
27 Управление персоналом организации, учебно-методический комплекс Усмонов И.У., Шарипов М.М., Усмонов Д.И. Худжанд, 2010 г.
28 Менеҷмент дар нақшаҳо, слайдҳо ва ҷадвалҳо,
учебное пособие
Шарипов М.М., Усмонов И.У., Аминов Ф.И., Машокиров Ш.У. Тоҷикматлубот, Душанбе, 2014
29 Амалияти менеҷмент (тести назорат ва масъалаҳо барои гузаронидани машғулияти амалӣ)   Усмонов И.У.   Матбааи хурди «Даврон», Хужанд
30 Менеджмент в вопросах и ответах
(для самостоятельной работы студентов в условиях кредитной системы  обучения),  учебное пособие
Исаков А.А.   ЕУК ТГУК Худжанд, 2009 г.

Монографияҳо


Муаллифон

Номгӯи монографияҳо

Ҷой ва таърихи чопшавӣ

1

Газибеков С.А.

Потребительская кооперация Республики Таджикистан: состояние, концепция развития

Душанбе, 2008г.

2

Газибеков С.А.

Управление потребительской кооперацией в условиях перехода к рыночной экономике

Душанбе, 2008г.

3

Газибеков С.А.

Социально-экономические основы кооперативных систем. Монография

Хуҷанд, изд-во им.
Р. Джалиля, 2006

4

Газибеков С.А.

Вазъиятикунунии кооператсияи матлубот. Монография

Душанбе, изд-во «Ирфон», 2006

5

Коситов О.К.

Миграция населения Таджикской ССР

Душанбе. Изд-во Дониш-1976

6

Манонова Р.А.

Педагогические условия организации влияния родителей, как основополагающий фактор развития личности детей в семье

ООО «МТХ-Даврон»
10 ҷ.ч.

7

Норматова Ш.М.

Методические основы развития сферы услуг и розничной торговли

Москва. Издательство «Иткор», 2013г

Ҳайати омӯзгорон ва профессорони кафедра


Ғ
озибеков Садриддин Арслонбекович
Мудири кафедраи менеҷмент
Аълочии кооператсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
Узви Ҳизби халқии демократии ҶТ
Доктори илми иқтисод, профессорУсмонов  Ирмат Усмонович
Ҷонишини директори ДИС ДДТТ
Корманди шоистаи кооператсияи матлуботи Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Узви Ҳизби халқии демократии ҶТ
Номзади илми иқтисод, профессорҚ
оситов Одилбой
Аълочии маориф ва илм,
Собиқадори мехнат,
Узви Ҳизби халқии демократии ҶТ
Номзади илми иқтисод, дотсентИсаков Анвар Абдуманнонович
Докторант РГСУ  (г. Москва)
Доцент

Норматова Шахноза Манноновна
Номзади илмҳои иқтисод,
узви ҳизби халқии демократии ҶТ, дотсент

Хакимхоҷаева  Сабоҳат  Яҳъёевна
муаллими калони  кафедра

Ҷамолиддинов Суҳроб Рустамович
узви ҳизби халқии демократии ҶТ
муаллими калони кафедра

Ниёзов Жамолиддин Сафарович
муаллими калони кафедра

Абдусатторова Раъно Шокиржоновна
муаллимаи калони кафедра
узви ҳизби халқии демократии ҶТ

Ҳоҷибоева Муҳайё Муродовна
ассистенти кафедра
узви ҳизби халқии демократии ҶТ

Хоҷиев Абдурашид Саидович
ассистенти кафедра
узви ҳизби халқии демократии ҶТ

Почоева Матлуба Абдуманноновна
ассистенти кафедра
узви ҳизби халқии демократии ҶТ


Факултет: Тиҷорат, фаъолияти гумрукӣ ва ҳуқуқ Просмотр: 4
Анонсҳо
ДИС ДДТТ қабули донишҷўёнро тариқи Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон менамояд.
2017-02-24
Санаи 25.02.2016 дар Донишкадаи иқтисод ва савдои ДДТТ «РЎЗИ ДАРҲОИ КУШОД» баргузор мегардад
2017-02-22
Тартиби баррасии шикоятҳо барои Лоиҳаи «Таҳсилоти олӣ» аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи Ҳуҷҷат оиди Баҳодиҳии лоиҳа...
2017-02-07
Макроэкономические перспективы развития - Сборник
2016-11-24
ДОНИШКАДАИ ИҚТИСОД ВА САВДОИ ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИҶОРАТИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАҲРИ ХУҶАНД (ДИС ДДТТ) ҚАБУЛИ МАГИСТРАНТОН ВА ДОКТОРАНТОНРО АЗ РӮИ ИХТИСОС (PHD) ЭЪЛОН МЕНАМОЯД
2016-05-06
Сомонаҳои маъмул
Эълонҳо-